Ida Kristiansen er tildelt Matomsorgsprisen 2019. (Foto: Morten Holt)

Matomsorgsprisen 2019: – En nytenkende brobygger

Matomsorgsprisen 2019 er i dag tildelt Ida Kristiansen, som er klinisk ernæringsfysiolog på Stavanger Universitetssykehus.

Publisert

Prisen går i år til en fagperson som har gjort en omfattende innsats for å heve den ernæringsmessige kvaliteten på sykehusmaten. Hun har også satt i gang flere tiltak for å bedre dialogen mellom kjøkkenet og avdelingene.

Prisvinner Ida Kristiansen sammen med juryleder Ivar Villa. (Foto: Morten Holt)

– En brobygger

– Årets pris går til en nytenkende brobygger, sa juryleder Ivar Villa ved tildelingen.​

Ida Kristiansen har utdanningen sin fra Oslo og Perth i Australia. Hun ble ferdig utdannet klinisk ernæringsfysiolog for fem år siden, og ble ansatt på Stavanger Universitetssykehus samme år (2014). Hun har på disse årene gjort flere tiltak som har kommet både pasienter, kjøkken- og pleiepersonalet til gode. Hun fremstår som vitebegjærlig, inspirerende og nytenkende.

Ida Kristiansen. (Foto: Elisabeth Strøm)

Stavanger Universitetssjukehus var en nasjonal pilot for forebygging av underernæring i regi av pasientsikkerhetsprogrammet i 2016/2017. I den forbindelse kom det fram at det var behov for enklere tilgang på informasjon om mattilbudet, og en felles forståelse av hva som er en middagsporsjon. I dette arbeidet var Ida Kristiansen initiativtakeren til en egen TV-kanal om mattilbudet på sykehuset. I dag kan ansatte og pasienter med et tastetrykk få tilgang til informasjon om dagens middagsrett med bilde og tekst som forklarer hva som er innholdet av proteiner, kalorier og allergener.

Matomsorgsprisen

Matomsorgsprisen ble denne gang delt ut for 14. gang. Bak den gjeve prisen står Kost- og ernæringsforbundet og fagbladet Horeca. Prisen består av et originaldesignet diplom og et kunstverk gitt av Horeca, samt et stipend på 30 000 kroner gitt av Kost- og ernæringsforbundet og Tine SA.

Å ha en klinisk ernæringsfysiolog på kjøkkenet er en god støtte for diettkokkene. Fra venstre: Kvalitetsansvarlig Miriam Østvik Jenssen, diettkokkene Kristine Salthammer og Malin Søvold og klinisk ernæringsfysiolog Ida Kristiansen. Foto: Elisabeth Strøm (Foto: Elisabeth Strøm)

I statuttene heter det at hensikten med prisen er å støtte og motivere fagpersoner som bidrar til nyskapning og kvalitetsheving innen matomsorg. Juryen til Matomsorgsprisen prøver altså å fange opp aktører, det være seg enkeltpersoner eller en gruppe, som gjør en ekstra innsats for god matomsorg i institusjoner eller kantiner.

Nyskaping kan være så mangt. I denne sammenheng handler det om å heve måltidskvaliteten både med hensyn til ernæring og trivsel. Det innebærer også å prøve ut systemer og metoder som kan være normdannende for mange.

På kreftavdelingen er det mange pasienter med dårlig matlyst. Da er det viktig å friste med delikate og fargerik mat i små porsjoner. Fra venstre hjelpepleier Margot Byrkjedal, postvert Marianne Hiim og prisvinner Ida Kristiansen. (Foto: Elisabeth Strøm)

En lagspiller

Ida Kristiansen er tildelt Matomsorgsprisen 2019. (Foto: Morten Holt)

– Samtidig er hun en lagspiller. «Spille hverandre gode» er et uttrykk hun gjerne bruker og det viser også at prisvinneren er opptatt av dialog for å oppnå resultater. Kommunikasjon og nettverksbygging er viktig for prisvinneren, sa juryleder Ivar Villa i forbindelse med tildelingen.

Dette skjedde på Tines årlige fagseminar i Oslo. I salen satt over hundre kjøkkenansatte og ansatte innen pleie og omsorg.

Bedre informasjon om mattilbudet

Her får seksjonsleder for klinisk ernæring, Oddveig Drøpping og klinisk ernæringsfysiolog Ida Kristiansen servert suppe av førstekokk Roar Eriksen fra produksjonskjøkkenet på Forus på ernæringsdagen tidligere i år. (Foto: Svein Lunde)

Stavanger Universitetssjukehus produserer rundt 300 000 middager i året. Da Ida Kristiansen ble ansatt for fem år siden, inviterte hun seg selv inn på produksjonskjøkkenet. Det resulterte etter hvert i en 20 prosent stilling, noe som er unikt i norsk sammenheng.

Denne kontakten førte blant annet til at hun satte i gang et arbeid med å analysere menyen og komme med anbefalinger slik at den oppfyller Helsedirektoratets anbefalinger. Nødvendig justeringer ble gjennomført i tett samarbeid med kjøkkenledelse, kokker og postverter.

Stavanger Universitetssjukehus var en nasjonal pilot for forebygging av underernæring i regi av pasientsikkerhetsprogrammet i 2016/2017. I den forbindelse kom det fram at det var behov for enklere tilgang på informasjon om mattilbudet, og en felles forståelse av hva som er en middagsporsjon. I dette arbeidet var Ida Kristiansen initiativtakeren til en egen TV-kanal om mattilbudet på sykehuset. I dag kan ansatte og pasienter med et tastetrykk få tilgang til informasjon om dagens middagsrett med bilde og tekst som forklarer hva som er innholdet av proteiner, kalorier og allergener. Dette er viktig for at ansatte skulle få et verktøy slik at de enklere kan gjennomføre kostregisteringer for å avdekke hvilke pasienter som står i fare for å utvikle feil- eller underernæring. Det gjør det også enklere for de ansatte å svare når pasienter spør om matrelaterte spørsmål. Kanalen bidrar dermed til økt pasientsikkerhet.

Hva er så en middagsporsjon? Stavanger Universitetssjukehus har nøkkelrådskost som standardkost til sine pasienter. Dette har medført mye matsvinn da mange av pasientene på grunn av sykdom har dårlig matlyst. Ida Kristiansen startet en diskusjon om energi- og næringsrik kost heller burde være standardkost. Dette har siden august i år vært prøvd ut på sykehusets somatiske avdelinger. Etter to måneder er resultatene utelukkende positive. Ingen av pasientene har klaget på at de får for lite mat. På en av hjerteavdelingene er matavfallet redusert med nesten 66 prosent i perioden.

Felles forståelse og felles språk

Når mat skal sendes ut fra et produksjonskjøkken til ulike sykehusavdelinger, er det mye som kan gå galt. Det er ofte vanntette skott mellom kjøkken og avdeling. Helsepersonell kommuniserer i liten grad med kjøkkenet, selv om de har mange oppgaver og mye ansvar knyttet til mat og matservering. Derfor er det viktig å opprette formelle og uformelle møtepunkter slik at det er enkelt å ta kontakt.

Matomsorgsprisvinner Ida Kristiansen forteller om sitt arbeid på Tines fagseminar på Oslo Kongressenter. (Foto: Morten Holt)

Årets prisvinner har vist at hun som klinisk ernæringsfysiolog kan være en brobygger mellom kjøkken- og pleiepersonalet. Ved å utvikle en felles forståelse og et felles språk for mat og måltider for yrkesgruppene, kan de sammen redusere feil- og underernæring og sikre at rett mat kommer fram til rett pasient.

– En slik felles forståelse er bærekraftig da det også kan redusere matsvinn, sa jurylederen.

Kommunikasjon og samhandling på tvers kommer ikke av seg selv. Den må hele tiden vedlikeholdes. I fjor etablerte prisvinneren et nettverk av ernæringskontakter ved alle avdelinger ved Stavanger Universitetssjukehus. Ernæringskontaktene har en viktig rolle i å bidra til systematisk kompetanseheving i ernæring og matomsorg på avdelingene. Hvert år er det fire samlinger hvor de nå 80 deltakerne kan utveksle erfaringer og få faglig påfyll.

– På den måten skapes gode måltidsopplevelser for pasientene, samtidig som ernæringskontaktene støtter opp om arbeidet til postvertene, som er kjøkkenets forlengende arm ut på avdelingene, avsluttet juryleder Ivar Villa.

Saken fortsetter under bildet

Juryen

Juryen har i år bestått av juryleder Ivar Villa (bRest personalrestauranter) Morten Holt (redaktør Horeca), Arnt Steffensen (leder i Kost- og ernæringsforbundet), Hege Lile Stavnås (kjøkkensjef i Nittedal kommune) og Anette Roll Mosland (kundeutvikler Tine Partner Servering). Prisen er et originaldesignet diplom og et kunstverk gitt av Horeca, samt en gavepremie på 30 000 kroner sponset av Kost- og ernæringsforbundet og Tine SA.

Denne saken er skrevet av Elisabeth Strøm

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Matomsorgsprisen

Bak Matomsorgsprisen står Kost- og ernæringsforbundet og fagbladet Horeca/Horecanytt.no. Hensikten er å støtte og motivere fagpersoner som bidrar til nyskapning og kvalitetsheving innen matomsorg.

Prisen i 2019 består av et kunstverk av Jens Mathiesen, et stipend på 30 000 kroner, samt et originaldesignet diplom.

Prisen deles ut på høsten hvert år i forbindelse med Tines fagseminar.

Du kan lese mye mer om Matomsorgsprisen her

Du finner ellers vedtekter og skjemaer på Matomsorg.no

Disse har fått Matomsorgsprisen

2006: Albert Brouwer, Sunndal kommune

2007: Harald Birkeland, ISS Catering

2008: Janicke Gurijordet, Nøtterøy sentralkjøkken

2009: Gunnar Kvamme, St. Olavs Hospital

2010: Henning Stordal, Fazer Food Services

2011: Heracleum bo- og servicesenter, Tromsø v/kjøkkensjef Linda Pedersen Vik og Reidun Pedersen.

2012: Nils Terje Tangnes, Steffensrud Rehabiliteringssenter, Vestre Toten

2013: Bærum Storkjøkken v/Hanne Hagen-Jensen

2014: Bjørn Erik Vangen, Fosen folkehøgskole

2015: Hundsund skolerestaurant v/Liselotte Bjelke

2016: Pål H. Stenberg, Fagmyndighet Forpleining, Forsvaret

2017: Ronald Takke, Glomstua omsorgssenter

2018: Montebellosenteret v/kjøkkensjef Hanne Finstad

2019: Ida Kristiansen, klinisk ernæringsfysiolog, Stavanger universitetssykehus

Powered by Labrador CMS