NilsTerjeTangnes3
NilsTerjeTangnes3

Hvem fortjener Matomsorgsprisen 2013?

For åttende gang skal innsats for god matomsorg i institusjoner og kantiner belønnes. Matomsorgsprisen deles ut til en aktør i bransjen som utmerker seg. Nominer deg selv, en kollega, bedrift eller en offentlig aktør som gjør en forskjell.

Publisert

Nils Terje Tangnes er den siste vinneren av Matomsorgsprisen. Hvem gjør seg fortjent til prisen i 2013? (Foto: Morten Holt)

Formålet med Matomsorgsprisen er å understøtte og motivere aktører i norsk matomsorg som bidrar til innovasjon og kvalitetsheving til hele fagets og bransjens beste.

Med aktører i norsk matomsorg menes institusjoner, kantiner og personalrestauranter og foretak basert på matomsorg og overnatting knyttet til institusjoner.

Kriteriene

Hovedkriteriet for å bli vurdert som kandidat til prisen, er å ha gjennomført en innovativ innsats som kan komme hele faget til gode. Prisen tildeles enkeltpersoner eller bedrifter/institusjoner.

Innovasjonen kan være knyttet til:

• bedre måltidskvalitet både med hensyn til ernæring og trivsel,

• utprøvd bruk av systemer og metoder som kan bli normdannende for flere,

• organisering og ledelse som gir økonomisk uttelling,

• personalledelse.

Resultatene skal være dokumentert.

Prisutdeling i oktober

Prisen som er instituert av Kost- og ernæringsforbundet og fagbladet Horeca, består av et originalt diplom og kunstverk gitt av Horeca, samt kr. 30 000 gitt av Kost- og ernæringsforbundet og Tine BA. Utdelingen skjer i forbindelse med Tine sitt seminar i Oslo onsdag 10. oktober 2013.

Frist for å sende inn forslag er 20. august. Last ned eget skjema på matomsorg.no eller ta kontakt med sekretariatet i Kost- og ernæringsforbundet, post@matomsorg.no og få skjemaet tilsendt.

Tidligere vinnere

Tidligere vinnere av Matomsorgsprisen:

2012: Nils Terje Tangnes

Les også: Matomsorgsprisen 2012 til Nils Terje Tangnes

2011:Heracleum bo- og servicesenter, Tromsø

Les også: Matomsorgsprisen til Heracleum

2010: Henning Stordal

Les også: Stordal fikk Matomsorgsprisen

2009: Gunnar Kvamme

Les også: Matomsorgsprisen til Gunnar Kvamme

2008: Janicke Gurijordet

Les også: Matomsorgsprisen til Janicke Gurijordet

2007: Harald Birkeland

2006: Albert Brouwer

"
Powered by Labrador CMS