Matomsorgsprisen6 nett

Matomsorgsprisen 2013 til Bærum Storkjøkken

Sentralkjøkkenet i Bærum har gjennomført og er i gang med å gjøre nyskapende innsats på flere områder, noe som kan komme hele faget til gode. Vinneren av Matomsorgsprisen 2013, Bærum Storkjøkken, har innfridd kriteriene til prisen på alle punkter – og litt til.

Publisert

Hanne Hagen Jensen, tjenesteleder hos Bærum Storkjøkken. (Foto: Morten Holt)

Det kommunale storkjøkkenet tilfredsstiller kriteriene spesielt innenfor innovasjon og nyskapning, men også innenfor begrepet trivsel. Prisvinneren har påtatt seg en betydelig større rolle enn det som ligger innenfor deres ansvar, for at både ansatte og brukere skal trives på en best mulig måte.

Det arbeides kontinuerlig med å bedre måltidskvaliteten både med hensyn til ernæring og trivsel. Dette er noe som kan komme hele faget til gode.

Banebrytende

Tjenesteleder Hanne Hagen-Jensen (midten foran) og en rekke andre ansatte som var med da Bærum Storkjøkken fikk Matomsorgsprisen 2013 på Oslo Kongressenter i dag. Fra venstre Marit Bekkevold, Fredrik Kristensen, Michael Gvein, Geir Nygård, Anders Weltzin, Wenche Rusten Jacobsen, Steinar Moe, Magnus Nymoen, Eden Gehebreden, Anita Storødegård, Charintiph Nygård, Helen Røstad-Tollefsen, Rong Chen Chu og Eva Høyen.(Foto: Morten Holt)

Flere beboere på sykehjemmene i kommunen har behov for mer spesialtillaget kost ut i fra et mer komplisert sykdomsbilde. Som et ledd i å imøtekomme disse spesielle behovene er det laget et team fra storkjøkkenet som består av diettkokk og ernæringsfysiolog. De reiser ved behov ut og møter beboer og pårørende på institusjonen, noe som er temmelig unikt her til lands.

I samarbeid med avdelingssykepleier på avdeling går kjøkkenet sammen gjennom diettlister, og forsøker så langt det lar seg gjøre å skreddersy en meny beboeren kan være tilfreds med.

For at maten skal ha den kvaliteten som kreves og sikres på en best mulig måte, smakstestes all mat av minimum to kokker.

Markerer seg nasjonalt

Fra Bærum Storkjøkken. (Foto: Bærum kommune)

Årets prisvinner markerer seg ikke bare lokalt og på fylkesnivå, men også nasjonalt.

En overrasket og fornøyd Hanne Hagen-Jensen takket for prisen under prisutdelingen på Oslo Kongressenter (Foto: Morten Holt)

Storkjøkkenet var med på å utforme kurset «Matglede», som ble holdt i regi av Norges Kokkemesteres Landsforening (NKL). De fem kursene fordelt over hele landet skulle inspirere institusjonskokker til å lage enda mer smakfull og fristende mat ved å gi konkrete tips og ideer fra restaurantkokker for å bedre totalopplevelsen omkring måltidene. Som et ledd i å forebygge underernæring hos beboerne på institusjonene i kommunen jobber sentralkjøkkenet kontinuerlig med å videreutvikle næringsrike mellommåltider.

Som en videreføring av dette var en av storkjøkkenets kokker med på det første kurset i Oslo, og var også med for å promotere kursene på «God morgen Norge» på TV2 med Wenche Andersen på forsommeren 2013.

Bærum Storkjøkken vant 2012 også en smoothies-konkurranse i regi av Tine, og har deretter tilbudt smoothies-kurs for tilknyttede institusjoner.

Veiledningsfilm og middagsveiledere

I middagsveilederne fra Bærum storkjøkken skal kjøttkaker i brun saus alltid anrettes på tallerken i følgende rekkefølge: 1) Potet 2) Ertestuing 3) Brun saus 4) Kjøttkaker 5) Strø tørket eller fersk persille eller dill over potetene. Tyttebærsyltetøy kan serveres som tilbehør.

Gjennom praktiske veiledere og tett dialog arbeides det kontinuerlig med å nå de som sluttilbereder maten ute på sykehjemmene.

Kjøkkenet lager i disse dager et e-læringskurs for dem som står for sluttilberedningen av maten. Det har også utarbeidet en middagsveileder, en folder til bruk for avdelingspersonell med bilde og forklaring til hver enkelt middag. Dette for å sikre kvaliteten på sluttproduktet.

Engasjerer sine medarbeidere

Tjenestelederen for sentralkjøkkenet, Hanne Hagen-Jensen, får skryt av sine ansatte for å ha en unik evne til å se hver enkelt og få dem til å vokse med oppgavene. Gjennom tett dialog blir hun kjent med hver enkelt, og gir hver ansatt de rette arbeidsoppgavene – ut fra kunnskap, interesse og forutsetning.

Medarbeiderne får dessuten utnyttet sine evner og kvalifikasjoner best mulig ved kontinuerlig kompetanseheving, kunnskapsdeling og trivselsskapende tiltak.

Lammegryte servert av Bærum Storkjøkken. (Foto: Bærum kommune)

Også fått arbeidsmiljøpris

I 2011 mottok Hanne Hagen-Jensen Bærum kommunes Arbeidsmiljøpris for sitt engasjement for sine ansatte og for å ha satt søkelyset på helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Hun tar blant annet med seg sine ansatte på et konferansesenter for å lage neste års handlingsplan – hvert eneste år. Ikke alltid like lett å få til på et stort sentralkjøkken der det må og skal serveres 1400 måltider hver eneste dag – året gjennom.

«Lederen er nyskapende, iderik, åpen for nye forslag og tanker på hvordan bedriften best mulig kan sikre maten vi produserer helt frem til brukerens tallerken», står det i forslagsstillerens begrunnelse.

Juryen og prisen

Prisvinner Hanne Hagen-Jensen sammen med leder for juryen, Ivar Villa. (Foto: Morten Holt)

En uavhengig jury har vurdert alle innkomne forslag. Juryens medlemmer har vært: Ivar Villa, daglig leder i Brest bedriftsrestauranter (juryleder), Janicke Gurijordet, kjøkkensjef ved Nøtterøy sentralkjøkken og vinner av Matomsorgsprisen 2008, Sigmund Solvang, salgssjef offentlig sektor, TINE, Britt R. Sørø, Kost og ernæringsforbundet og Morten Holt (redaktør i magasinet Horeca)

Vinneren får et stipend på 30 000 kroner gitt av Kost- og ernæringsforbundet og TINE, et kunstverk gitt av Ask Media AS, utgiver av bl.a fagmagasinet Horeca og originaldesignet diplom fra Horeca.

Juryen sammen med prisvinneren. Fra venstre Morten Holt (Horeca), Janicke Gurijordet (Nøtterøy sentralkjøkken), Sigmund Solvang (Tine), Britt R. Sørø (tidligere leder i Kost og ernæringsforbundet) og Ivar Villa (Brest personalrestauranter, juryleder). (Foto: Bente Faustino)

Matomsorgsprisen

Formålet med Matomsorgsprisener å understøtte og motivere aktører i norsk matomsorg som bidrar til nyskapning og kvalitetsheving til hele fagets og bransjens beste.

Med aktører i norsk matomsorg menes institusjoner, kantiner, personalrestauranter og foretak basert på matomsorg og overnatting knyttet til institusjoner.

Hovedkriteriet for å bli vurdert som kandidat til prisen, er å ha gjennomført en nyskapende innsats som kan komme hele faget til gode. Prisen tildeles enkeltpersoner eller bedrifter/institusjoner.

Nyskapningen kan være knyttet til:

• bedre måltidskvalitet både med hensyn til ernæring og trivsel,

• utprøvd bruk av systemer og metoder som kan bli normdannende for flere

• personalledelse, for eksempel at alle medarbeidere får utnyttet sine evner og kvalifikasjoner best mulig, kontinuerlig kompetanseheving, kunnskapsdeling, trivselsskapende tiltak osv.

Vinnerne av Matomsorgsprisen

Matomsorgsprisen, som er instituert av Kost- og ernæringsforbundet og fagbladet Horeca, er delt ut åtte ganger. Disse har vunnet Matomsorgsprisen, siden den ble delt ut første gang i 2006.

2006: Albert Brouwer, Sunndal kommune

2007: Harald Birkeland, ISS Catering

2008: Janicke Gurijordet, Nøtterøy sentralkjøkken

2009: Gunnar Kvamme, St. Olavs Hospital

2010: Henning Stordal, Fazer Food Services

2011: Heracleum bo- og servicesenter, Tromsø

2012: Nils Terje Tangnes, Steffensrud Rehabiliteringssenter, Vestre Toten

2013: Bærum Storkjøkken v/Hanne Hagen-Jensen

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS