Matomsorgsprisen 2015 er tildelt Hundsund skolerestaurant ved Liselotte Bjelke. (Foto: Morten Holt)

Matomsorgsprisen 2015 til skolemat-pioner

Matomsorgsprisen 2015 tildeles Hundsund skolerestaurant ved Liselotte Bjelke. Tilbudet så dagens lys høsten 2008 og var da Norges første skolerestaurant. Flere skoler og kommuner har latt seg inspirere av det pionerene har fått til på Snarøya i Bærum kommune.

Publisert

Matomsorgsprisen 2015 er tildelt Hundsund skolerestaurant v/Liselotte Bjelke (nummer to fra høyre). Eller fra venstre Bente Tangstad-Juul (styreleder for Hundsund skolerestaurant), Elisabeth Rusdal Kvinne og familieforbundet) og kjøkkensjef på Hundsund skolerestaurant, Tom Christian Engeli (Foto: Morten Holt)

Skolerestauranten fungerer i dag som et utstillingsvindu og viser hvordan ordningen med skolemat virker i praksis. Ved å tildele Matomsorgsprisen til Hundsund skolerestaurant ved Liselotte Bjelke, ønsker juryen å oppmuntre til økt engasjement for å få vedtatt gratis skolemat for alle barn i Norge, sa juryleder Ivar Villa ved tildelingen.

Saken fortsetter under bildet

En svært fornøyd vinner av den 10. Matomsorgsprisen; Liselotte Bjelke og Hundsund skolerestaurant. (Foto: Morten Holt)

Den foregikk tidligere i dag på Scandic Fornebu Hotel i forbindelse med et fagseminar i regi av Tine hvor det var nærmere 250 kjøkken- og helsepersonell til stede i salen.

Varm skolelunsj hver dag

Fornøyde elever i matkø på Hundsund skolerestaurant. (Foto: Elisabeth Strøm)

Initiativtaker til skolerestauranten var Liselotte Bjelke med Snarøya Kvinne- og familielag i ryggen. De startet et tilbud hvor elevene ved Hundsund ungdomsskole hver skoledag får servert varm lunsj med tilhørende salatbuffet.

Saken fortsetter under bildet

Sentrale personer i Hundsund skolerestaurant; fra venstre daglig leder Liselotte Bjelke, styreleder Bente Tangstad-Juul og kjøkkensjef Tom Christian Engeli. (Foto: Morten Holt)

Maten lages av faglærte kokker og kjøkkenet er sertifisert etter svenske krav til varm skolemat. Hver dag lages det lunsj til 245 ungdomsskole-elever og 150 barnehagebarn. I dag er omtrent 80 prosent av elevene ved Hundsund ungdomsskole med i abonnementsordningen som koster 44 kroner om dagen.

Saken fortsetter under bildet

Liselotte Bjelke med diplomet og kunstverket som vinneren av Matomsorgsprisen blir tildelt. (Foto: Morten Holt)

Tilbudet på Hundsund utvides stadig. Blant annet tilbyr skolerestauranten middag to dager i uka. Da kommer foreldre og barn - og beboere i alle aldre på Snarøya til restauranten for å spise god husmannskost til en billig penge, eller ta med seg med middagen hjem.

Skolemat – mer enn mat på tallerkenen

Hundsund skolerestaurant med Liselotte Bjelke har fått Matomsorgsprisen 2015. Her er Bjelke i restauranten med to av elevene. (Foto: Elisabeth Strøm)

Både Bjelke, kjøkkensjef Tom Christian Engeli og de øvrige ansatte på kjøkkenet har et brennende ønske om å utvikle barns interesse og forståelse for betydningen av sunn og god mat. Dette gjøres blant annet ved at temaer i skolens undervisning gjenspeiles i de rettene som settes på menyen.

Tom Christian Engeli er kjøkkensjef på Hundsund skolerestaurant. (Foto: Elisabeth Strøm)

For kjøkkenstaben på Hundsund er ikke skolelunsj bare mat på en tallerken. Det er forebyggende helsearbeid i praksis, det handler om å tilrettelegge skoledagen for økt konsentrasjon og bedre skoleresultater, og om å innarbeide gode matvaner tidlig i livet. Sist, men ikke minst handler skolemat om matkultur; om å ha et pustehull i skolehverdagen hvor man kan sitte ned sammen med skolekamerater og spise et godt måltid.

Holder debatten varm

Fra åpningen av Hundsund skolerestaurant i 2008. (Foto: Morten Holt)

Liselotte Bjelke er også initiativtager til stiftelsen Skolematens Venner, etter modell fra hjemlandet Sverige. Hun er i dag styremedlem i Stiftelsen. Hennes brennende engasjement for skolemat er fortsatt like sterkt.

Servering på Hundsund skolerestaurant. (Foto: Ivar Villa)

De siste 10 årene har hun reist land og strand rundt for å motivere og inspirere andre til å satse på skolemat.

Både Bjelke og Norges Kvinne- og familieforbund driver aktivt lobby-arbeid overfor politikere for å få innført offentlig finansiert skolemåltid. Liselotte Bjelkes utrettelige innsats de siste ti årene er en av hovedårsakene til at debatten om skolemat holdes varm i Norge.

Gode kostvaner i ung alder

Liselotte Bjelke har bidratt sterkt til å skape gode kostvaner blant elevene på Hundsund skole. (Foto: Elisabeth Strøm)

– Gode kostvaner skapes i ung alder. Innføring av et gratis skolemåltid vil være en investering i fremtidens folkehelse. Det er flere måter å løse dette på. Hundsund Skolerestaurant har valgt en foreldrebetalt løsning med varm skolemat. Men uansett måte; Det viktigste er at måltidet er næringsriktig og smakfullt, heter det i juryens begrunnelse.

Liselotte Bjelke har gått i bresjen for servering av skolemat i Norge. (Foto: Elisabeth Strøm)

Den offentlige debatten om skolemat har pågått i mange år. Flere av de politiske partiene har sittet på gjerdet. De er positive, men har ikke flagget standpunkt. Dette er nå i ferd med å endre seg. Landets største parti behandlet saken på landsmøtet i vår, og er nå for gratis skolemat.

– Dette har skapt en helt ny giv i debatten, og bidratt til at Norge har tatt et stort og viktig steg nærmere gratis skolemat, sa juryleder Ivar Villa ved tildelingen på Scandic Fornebu i dag.

Matomsorgsprisen for 10. gang

Ivar Villa er juryleder for Matomsorgsprisen. (Foto: Morten Holt)

Matomsorgsprisen ble i år delt ut for 10. gang. Formålet med prisen er å understøtte og motivere aktører i norsk matomsorg som bidrar til nyskapning og kvalitetsheving til hele fagets og bransjens beste. Med aktører i norsk matomsorg menes institusjoner, kantiner, personalrestauranter og foretak basert på matomsorg og overnatting knyttet til institusjoner.

Vinneren av prisen får et stipend på 30 000 kroner, gitt av Kost- og ernæringsforbundet og TINE, et kunstverk av den polske avdøde kunstneren Zamy Stenovitz (1951-200), gitt av Ask Media AS, utgiver av bl.a. fagmagasinet Horeca, og et originaldesignet diplom fra Ask media/Horeca.

Juryen for Matomsorgsprisen 2015 har bestått av leder Ivar Villa (bRrest Bedriftskantiner), tidligere vinner Janicke Gurijordet (kjøkkensjef, Nøtterøy sentralkjøkken), Morten Holt (redaktør for magasinet Horeca) og Sigmund Solvang (salgssjef offentlig sektor, Tine).

Disse har fått Matomsorgprisen

Vinneren av Matomsorgsprisen 2015, Hundsund skolerestaurant v/Liselotte Bjelke (midten) sammen med to av jurymedlemmene, Janicke Gurijordet og Ivar Villa (juryleder). (Foto: Morten Holt)

2006: Albert Brouwer, Sunndal kommune

2007: Harald Birkeland, ISS Catering

2008: Janicke Gurijordet, Nøtterøy sentralkjøkken

2009: Gunnar Kvamme, St. Olavs Hospital

2010: Henning Stordal, Fazer Food Services

2011: Heracleum bo- og servicesenter, Tromsø

2012: Nils Terje Tangnes, Steffensrud Rehabiliteringssenter, Vestre Toten

2013: Bærum Storkjøkken v/Hanne Hagen-Jensen

2014: Bjørn Erik Vangen, Fosen folkehøgskole

2015: Hundsund skolerestaurant v/Liselotte Bjelke

Les mye mer om Matomsorgsprisen 2015 i den kommende utgaven av magasinet Horeca (nummer 6 2015)

Lik og følg gjerne magasinet Horeca/nettstedet Horecanytt.no på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

"

Relaterte artikler

Powered by Labrador CMS