Økologisk Tjukkmjølk fra Røros.

Har du sur tjukkmjølk i kjøleskapet?

Har du en tjukkmjølk fra Rørosmeieriet som er gått ut på dato? Da kan du være med og redde produksjonen av den tradisjonelle surmelken på Røros.

Publisert

Rørosmeieriet ber forbrukerne sjekke bakerst i kjøleskapet, og ber om hjelp. Meieriet har utfordringer med sin unike tettekultur og får ikke produsert Økologisk Tjukkmjølk fra Røros før tidligst i slutten av november. Rørosmeieriet har bedt lokalbefolkningen om hjelp til å løse utfordringen med tjukkmjølka.

Tjukkmjølk lages av økologisk mjølk fra Røros-traktene og med Rørosmeieriets unike tettekultur, som stammer fra tettegrasplanten.

– Vi har de siste ukene hatt utfordringer med å produsere Økologisk Tjukkmjølk fra Røros. Det som virket som et tilfeldig produksjonsavvik har dessverre vist seg å være mer omfattende. Det jobbes kontinuerlig for å løse problemet. Mest sannsynlig ligger problemet i at selve morkulturen har blitt svekket, forteller meieribestyrer Trond V. Lund, i en pressemelding

På jakt

Søker personer med egen tettekultur eller utgått tjukkmjølk i kjøleskapet

Bakteriekulturer er internasjonale handelsvarer, men Rørosmeieriets tettekultur er helt unik og kan ikke erstattes av en annen bakteriekultur.

Rørosmeieriets tettekultur antas å være en flere hundre år gammel gårdskultur. Den kom til meieriet gjennom en regional tjukkmjølkskonkurranse midt på 1990-tallet, og har siden blitt stelt og pleid her, sier Lund.

Hver gård hadde sin egen kultur

Tradisjonelt hadde hver gård sin egen kultur som de holdt liv i gjennom generasjonene. Hvis en gård mistet sin kultur, så gikk de til nabogården og lånte kultur så de kunne «sette på» ny tjukkmjølk igjen.

Lund forteller at de nå ber sine naboer om tjukkmjølkshjelp, slik de gjorde i gamle dager. Rørosmeieriet har bedt personer som har egen tettekultur om å ta kontakt.

– I vår region er det fremdeles enkelte som poder egen tjukkmjølk. Andre sine levende tettekulturer kan gi oss viktig sammenligningsgrunnlag til tester og analyser av vår morkultur, sier Lund. Rørosmeieriet har også bedt privatpersoner som fortsatt har tjukkmjølk med holdbarhetsdato september 2016 - eller tidligere – om å ta kontakt.

Nasjonal matskatt

Økologisk Tjukkmjølk fra Røros er en av våre nasjonale matskatter. Den er tildelt et offentlig merke, en beskyttet betegnelse, som garanterer at produktet er laget etter lokal tradisjon og har særpreg fra Røros-traktene.

– I dette ligger det ikke bare heder og ære, men også en plikt og et ansvar til å ta vare på den kulturarven som tjukkmjølka er, sier Lund. Han peker på at produksjonsproblemene viser hvor reelt dette ansvaret er, og at dette viser hvor unik tjukkmjølka er. -Vi bruker selvfølgelig moderne teknologi, men samtidig så søker vi også i den håndbårne kunnskapen som ligger i den tradisjonsrike gårdsproduksjonen for å finne en løsning så raskt som mulig, forteller meieribestyreren.

Lik og følg gjerne magasinet Horeca/nettstedet Horecanytt.no på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Rørosmeieriet

Rørosmeieriet AS ble stiftet 5. januar 2001 for å videreføre drift i anlegget til tidligere Tine Midt-Norge på Røros.

Selskapet er eid av Økomat Røros BA, Stratell AS, Sandkjernan Utbygging, tidligere og nåværende ansatte og styremedlemmer, Tine og Investron AS.

Rørosmeieriet tilbyr økologisk mat av høy kvalitet gjennom industrialisert håndverksproduksjon, med utspring i rike mattradisjoner og gode råvarer fra Røros-traktene.

Lesmer på Rorosmeieriet.no

Powered by Labrador CMS