OsloCruiseNetwork
OsloCruiseNetwork

Oslo Cruise Network «fryser» virksomheten

På ekstraordinært årsmøte i Oslo Cruise Network (OCN) nylig ble det enstemmig vedtatt å «fryse» nettverkets virksomhet inntil videre. Bakgrunnen for vedtaket er at Oslo Havn KF, som største interessent, har valgt å trekke seg fra nettverkssamarbeidet.

Publisert

Styret i nettverket mener at det ikke er mulig å drive fornuftig nettverksvirksomhet uten at klart viktigste aktør er deltaker.

Nettverkets hovedformål er å utvikle og markedsføre Oslo som cruisereisemål. OCN har 27 deltakende bedrifter/organisasjoner med interesse for cruisetrafikk til Oslo.

– Formålet med å fryse virksomheten er å bevare økonomiske og immaterielle verdier i og rundt nettverket. Dette vil gjøre det mulig med en rask, effektiv og økonomisk «restart» av nettverksvirksomheten, når dette igjen måtte være ønskelig og mulig, sier styreleder Paal Mork fra Norsk Folkemuseum.

Cruisemarkedsføring på «lavbluss» har negative konsekvenser

OCN har hatt svært begrensede ressurser for sin virksomhet og har ikke fått gjennomslag for behov større satsingsmuligheter. Oslo Havn og VisitOslo bruker også for tiden svært begrensede ressurser på markedsføring av Oslo som cruisedestinasjon, mener OCN.

Samtidig er konkurransen større. Nye havner er kommet til. Større ressurser brukes av konkurrenter. Oslos kaier tas i bruk til annet formål. Oslo mangler dedikert kai med terminal for snuhavnhåndtering. Dette påvirker besøket negativt.

Markedssvikt

Det har vært betydelig svikt i cruiseskipsbesøkene til Oslo etter 2013. I 2016 forventes ca. 78 anløp med ca. 160 000 passasjerer. Dette innebærer nesten 50 prosent færre passasjerer enn i toppårene 11-13 med over 300 000 passasjerer til Oslo. Dette innebærer meget store negative økonomiske virkninger både for byen og aktører involvert i cruise, mener OCN.

Oslo har potensial for betydelig større cruisetrafikk både som snuhavn og transittanløp. Manglende snuhavnsatsing gir også negative effekter for andre norske havner, heter det i en pressemelding fra Oslo Cruise Network.

Lik og følg gjerne magasinet Horeca/nettstedet Horecanytt.no på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

"
Powered by Labrador CMS