Tine logo
Tine logo

Tine investerer i Bergen

Et svært godt resultat for Tine gjør at selskapet investerer 800 millioner kroner i nytt meieri og terminal utenfor Bergen.

Publisert

Effekter fra Tines pågående forbedringsprosjekt Styrk og fordelaktige valutakurser bidro til et godt resultat i Tine. Driftsresultatet var på 562 millioner kroner i tredje kvartal 2015, som er første gang selskapet går over en halv milliard i kvartalsresultat.

Driftsinntektene i tredje kvartal hadde en vekst på 3,1 prosent (økning på 0,6 prosent justert for endring i valutakurser) sammenlignet med tredje kvartal 2014.

– Gjennom alle kvartalene i 2015 har Tine vist solid innsats fra de aller fleste områdene i selskapet. Det gir resultater, og jeg er stolt av det vi har fått til sammen. Jobben fremover vil være å sikre at det gode arbeidet får fotfeste i organisasjonen og at vi kan vise til gode resultater fra forbedringsarbeid også fremover, sier konsernsjef i Tine Hanne Refsholt.

Investerer i Bergen

Tine har investert over fire milliarder de siste årene for å utvikle en moderne og konkurranseeffektiv industrien. Nå følges dette opp i Bergen. I forprosjektet er det lagt til grunn et investeringsnivå i størrelsesorden 800 millioner kroner.

Tines nye anlegg i Bergen skal stå klart i 2019/2020. Anlegget vil bestå av både produksjon, lager og distribusjon og vil bidra til å styrke Tines konkurransekraft mot stadig mer internasjonal konkurranse. Vedtaket betyr også at produksjonen av konsummelk på Byrkjelo avvikles.

– Det nye meieriet på Flesland vil bli blant de mest effektive i TINE, men også miljøvennlig. Vi skal finne de mest moderne løsningene for energibruk og miljø og gjøre vår del av det grønne skiftet i norsk industri. Vår erfaring fra Jæren som kanskje er Europas mest miljøvennlige meieri skal vi ta med oss til Bergen. Det handler om å finne gode løsninger på gjenbruk og samarbeid med både annen industri, myndigheter og samfunnet forøvrig. Bergen er Norges nest største marked og er et svært viktig område for TINE, sier konserndirektør Aniela Gjøs.

Starter arbeider i 2017, legger ned i Byrkjelo

Arbeidet med planlegging og detaljering av et fremtidig meieri vil pågå i hele 2016. Først på nyåret 2017 venter en at anbudsprosessen kan settes i gang. Det forventes en byggetid på vel to år, noe som betyr at et nytt meieri vil kunne stå klart 2019/2020. Allerede i 2010 sikret TINE seg en vel 70 dekar stor tomt på Flesland.

Konsernstyrets vedtak betyr også avvikling av konsummelkproduksjonen på Byrkjelo.

Byrkjelo er blant TINEs satsningsanlegg for produksjon av hvitost og brunost og det er sannsynlig at denne produksjonen vil øke. I dag er 25 årsverk av de ca. 160 årsverka på Byrkjelo knyttet til produksjon, lager og distribusjon av konsummelk, og disse vil bli berørt av endringene frem i tid.

Lik og følg gjerne magasinet Horeca/nettstedet Horecanytt.no på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

"
Powered by Labrador CMS