Østlandske overskudd Tomter Olstad Sel2
Østlandske overskudd Tomter Olstad Sel2

Enormt messeoverskudd til vanskeligstilte

Etter at storhusholdningsmessen Østlandske Storhusholdning er over, leveres enorme mengder med mat og drikke til vanskeligstilte i Hamar. – Trolig dreier det seg om mat- og drikkevarer for mellom 150 000 og 200 000 kroner, sier Konrad Sel i Utstillingsplassen Messer AS.

Publisert

Karen Tomter (bak til venstre), Kari Olstad og Konrad Sel i Utstillingsplassen Messer AS/Østlandske Storhusholdning med noen av overskuddsvarene som kommer vanskeligstilte til gode. (Foto: Morten Holt)

På forhånd oppfordrer nemlig arrangørene av Østlandske Storhusholdning utstillerne til å levere overskuddsvarer på et bestemt område.

I stedet for at mye går i containeren eller blir fraktet tilbake, kommer det fattige i Hamar-området til gode.

Kirkens Sosialtjeneste

Her kommer det pall på pall fra Bama. (Foto: Morten Holt)

Arrangørene av messen har nemlig tatt kontakt med Kirkens Sosialtjeneste, som driver stedet «Værested Arbeideren», i byen.

Hit kommer trengende og aktivt rusavhengige i Hamar, og mange av dem som sliter seg gjennom livet av ulike årsaker.

God respons

Noe av mat- og drikkevarene som kommer vanskeligstilte i Hamar til gode. (Foto: Morten Holt)

– Vi leverer mat og drikke for anslagsvis et sted mellom 150 000 og 200 000 kroner. Vi begynte med dette for tre år siden, og har fått veldig god respons fra både utstillere og fremfor alt mottakerne. For hadde ikke dette havnet hos Kirkens Sosialtjeneste, ville trolig en stor del av varene rett og slett blitt kastet, sier Konrad Sel i Utstillingsplassen Messer.

Og det dreier seg ikke om tredjerangs varer, men mat- og drikkevarer av høy kvalitet.

Høydepunktet

– Når vi ser hvordan dette blir tatt i mot, blir dette nesten høydepunktet i løpet av messetiden. Da folkene fra sosialtjenesten kom første året, brøt de ut i gråt. Så glade var de for å få dette, sier Karen Tomter og Kari Olstad, som gjennom Utstillingsplassen Messer aktivt er med i arrangørstaben rundt Østlandske Storhusholdning.

– Når Kirkens Sosialtjeneste i Hamar kommer for å hente disse varene, er det et stort øyeblikk for meg. Dette er messens beste gjerning, mener Tomter.

Konrad Sel oppfordrer Smak-arrangørene til å gjøre det samme. (Foto: Morten Holt)

Oppfordrer Smak til å gjøre det samme

Konrad Sel, som leder storhusholdningsmessen i Hamar, synes nå at andre messearrangører bør gjøre det samme.

– Når jeg ser hvilken respons vi har på dette her, oppfordrer jeg virkelig arrangørene av Smak 2014 til å gjøre det samme. Der vil det dreie seg om kanskje fem til 10 ganger så store mengder, hvis de får oppslutning rundt initiativet – som kan komme de vanskeligstilte i Oslo-regionen til gode, sier Konrad Sel, som legger til at det er viktig at Smak-arrangørene oppfordrer utstillerne til å gjøre dette i god tid før messen.

Se mer fra Østlandske Storhusholdning 2013 her

Les også mer om messen på Storhushold.no

"

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS