Kaja Skovborg-Hansen på Vippa setter stor pris på det nye tilbudet fra Oslo Handelsstands Forening. (Foto: Oslo Handelstands Forening/Vippa)

Søk om stipend eller utdanningsstøtte

Oslo Handelsstands Forening gir årlig stipender og støtte til personer som går i gang med studier eller fagutvikling innen bransjene handel og servering. – Det er virkelig gode nyheter, sier daglig leder for Vippa i Oslo, Kaja Skovborg-Hansen.

Direktør i OHF og ansvarlig for OHFs utdanningslegat, Jon Anders Henriksen.

Det kan søkes om støtte til ulike tiltak – studieavgift, reiser, studiemateriell eller annet.

– Vi har allerede gjennomført en runde med tildelinger i høst, men fordi vi har et rekordstort beløp å dele ut, ønsker vi en runde til. Denne gang vil legatet se særlig positivt på søknader om støtte til etterutdanning blant ansatte i varehandel og servering, forklarer næringspolitisk direktør i OHF og ansvarlig for OHFs utdanningslegat, Jon Anders Henriksen.

Kompetansepåfyll

– Vi oppfordrer særlig våre bedriftsmedlemmer om å støtte ansatte som søker mer kompetansepåfyll, og som derfor kan gjøre nytte av midler fra vårt utdanningslegat, sier Henriksen.

De senere år har mange studenter både på bachelor- og masternivå fått støtte. Disse har valgt å skrive om temaer som er særlig relevant for våre bransjer. Stipendiatene har blant annet studert ved Handelshøyskolen BI, Høyskolen Kristiania, Oslo Met, samt andre skoler som har tilbud innen merkantile fag.

– Virkelig gode nyheter

Kaja Skovborg-Hansen. (Foto: Oslo Handelstands Forening/Vippa)

– Det er virkelig gode nyheter at Oslo Handelsstand Forenings utdanningslegat deler ut økonomisk støtte også til oss som jobber innen servering. Selv om det er den enkelte medarbeider som må søke om støtte er det viktig at arbeidsgiver oppfordrer sine medarbeidere til hele tiden å utvikle seg og informere om muligheten til å søke om midler til dette. I tillegg til å være god på mat, vin og service, er det også viktig være med på den digitale utviklingen som skjer i bransjen. Aktuelle områder kan fore eksempel være gjestehåndtering, kommunikasjon og sosiale medier, sier daglig leder for Vippa i Oslo, Kaja Skovborg-Hansen.

Søk om støtte til etter- og videreutdanning

Det er ikke bare studenter ved høyere utdanning som får støtte. Dersom du allerede jobber innen handel eller servering, kan du søke om støtte til etter- og videreutdanning. Vi vil særlig støtte kompetansetiltak for de som ønsker å fordype seg i sitt fag eller bransje, enten dette er butikkhandel, serveringsbransje eller annet knyttet til handel. Det gis ikke støtte til grunnutdanning, da dette i all hovedsak er dekket av det offentlige.

Kan dette være av interesse for deg eller noen i din bedrift? Klikk her for å komme til søknadsskjema.

NB! Søknadsfrist for tildelingsrunde 2 er 15. januar, 2022. Søknader vil kunne bli behandlet fortløpende.

Lik og følg gjerne magasinet Horeca på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Powered by Labrador CMS