Østlandet står sammen i Oslo-regionen

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland bidrar til et løft for Oslo-regionen. Hun har fått med seg flere fylkesmenn og fylkesordførere fra området for å diskutere et samlet løft for mat og reiseliv i regionen.

Publisert

– Det var viktig at fylkesmennene og fylkesordførerne fra Oslo-regionen reiste til Grüne Woche (IGW) og deltok på regionsamlingen her. En av grunnene er at det er betydningsfullt at de øverste lederne både hos Fylkesmannen, Fylkeskommunen og Innovasjon Norge vet hva fagavdelingene jobber med. Arbeidet med IGW og mat og reiseliv er et område som vi ønsker å løfte fram, sier Valgerd Svarstad Haugland i en pressemelding.

Geir Røvik fra Kulturarv – Vestfold Fylkeskommune løfter fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland. (Foto: Mary Tønder Vold, Fylkesmannen i Oslo og Akershus)
Geir Røvik fra Kulturarv – Vestfold Fylkeskommune løfter fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland. (Foto: Mary Tønder Vold, Fylkesmannen i Oslo og Akershus)

God norsk presentasjon

Smaksprøver blir solgt fra Oslo-regionens stand på Grüne Woche. (Foto: Mary Tønder Vold, Fylkesmannen i Oslo og Akershus)
Smaksprøver blir solgt fra Oslo-regionens stand på Grüne Woche. (Foto: Mary Tønder Vold, Fylkesmannen i Oslo og Akershus)

– Vi ønsker også å bidra til å gi produsenter av mat og reiselivsopplevelser en arena til samarbeid, salg og økt kjennskap til hverandre. Å være tilstede på messen var i seg selv artig. Det var flott å se hvor godt Norge presenterte seg. Standen var super med mye god mat, og den var svært godt besøkt. Det var også interessant å se utstillingen til de andre landene, og bli bedre kjent med andres mattradisjoner, sier Svarstad Haugland.

Regionsamling

Oslo-regionen på Grüne Woche 2016. (Foto: Mary Tønder Vold, Fylkesmannen i Oslo og Akershus)
Oslo-regionen på Grüne Woche 2016. (Foto: Mary Tønder Vold, Fylkesmannen i Oslo og Akershus)

Samtidig med at Grüne Woche gikk sin gang, var det invitert til regionsamling for Oslo-regionen, som igjen består av fylkene Oslo, Akershus, Telemark, Vestfold, Buskerud, Østfold, Hedmark og Oppland.

Munch presenterer Oslo-regionen (Foto: Mary Tønder Vold, Fylkesmannen i Oslo og Akershus)
Munch presenterer Oslo-regionen (Foto: Mary Tønder Vold, Fylkesmannen i Oslo og Akershus)

Temaet for regionsamlingen var å se på matopplevelsens betydning og reiselivsutvikling i Oslo-regionen, og hvordan de sammen kan jobbe videre med dette.

Nyttige seminarer

– Det var svært nyttig med seminarene på regionsamlingen for Oslo-regionen. Her ble det tydelig at vi har mye å vinne på å slå sammen ressursene våre innen mat og reiseliv. Det er lettere å nå fram med Oslo-regionen, enn at hvert fylke skal arbeide og markedsføre seg alene. Vi var alle enige om at sammen er vi sterkere, avslutter fylkesmann Svarstad Haugland.

Veien videre

Leder i styringsgruppen for Oslo-regionen, landbruksdirektør i Oslo og Akershus, Morten Ingvaldsen, forteller at på regionsamlingen ble det bestemt at veien videre er tredelt. For det første var alle enige om å videreføre nettverkssamarbeidet i Oslo-regionen som nå er påbegynt.

Det var også et klart ønske om at regionen deltar på IGW i 2017, eventuelt også i 2018. Styringsgruppen for IGW 2016 i Oslo-regionen fikk i oppgave å se på muligheter for å etablere et prosjekt som skal videreutvikle og følge opp det samarbeidet som er igangsatt gjennom IGW 2015 og 2016 her hjemme.

Dette skal skje i nært samarbeid med VisitOsloRegion, som er reiselivets nyetablerte landsdelsselskap.

Lik og følg gjerne magasinet Horeca/nettstedet Horecanytt.no på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Grüne Woche

Internationale Grüne Woche Berlin arrangeres på Messe Berlin fra fredag 15. til søndag 24. januar 2016

Arrangeres i 2016 for 81. gang.

Er en av verdens ledende forbrukermesser for landbruk, mat og reiseliv

Mellom 400 000 og 500 000 besøkende

1650 utstillere fra 70 land

70 landbruksministre fra alle verdens kontinenter og et rekordstort antall utenlandske delegasjoner var innom messen i fjor

Om lag 5000 journalister er akkreditert

I fjor ble det omsatt varer for 48 millioner euro i løpet av Grüne Woche

Nettside: Gruenewoche.de

http://www.gruenewoche.de/DieMesse/

Norge og Grüne Woche

Norge deltar i år på messen for 29. gang i 2016

Landbruks- og matdepartementet står bak den norske deltakelsen sammen med Innovasjon

Norge og Norges ambassade i Berlin

I 2016 er vel 70 utstillere fra Nord-Norge, Sørlandet og Østlandet som representerer Norge i Berlin.

Den norske deltakelsen på Grüne Woche er et ledd i å bygge Norge som mat- og reiselivsnasjon.

Norges deltakelse på Grüne Woche skal bidra til å styrke omdømmet for norsk mat og reiseliv.

Powered by Labrador CMS