Gründerne, Eiri og Gunnvald Harila. (Foto: Molliesafe)

Ny teknologi reduserer strømforbruket

Molliesafe – en ny og revolusjonerende teknologi, kan redusere strømforbruket betydelig i de bransjer som bruker kjøl- og fryserom. Nå testes produktet ut i Norge.

Publisert

Som den første i verden fikk Örnen Väg Kro i Örnskjöldsvik i Sverige installert Molliesafe-teknologien i 2016, og fikk med dette en betydelig besparelse i strømforbruket.

«Molliesafe AS testes nå i kjøle- og fryserom i to Burger King-restauranter i Oslo, og tilsvarende gode resultater vises der», heter det i en pressemelding fra Molliesafe AS.

Dette danner grunnlag for en stor nasjonal satsing.

Strømbesparende

Gunnvald Harila. (Foto: Molliesafe)

«Dagens kjøle- og fryserom bruker mye mer strøm enn strengt tatt nødvendig. Når du går inn og ut av fryserommet kommer det mye varm og fuktig luft inn i rommet. Denne luften gjør at fryseaggregatene må arbeide mer. Dette fører igjen til økt strømforbruk, og dermed høyere driftskostnader. Molliesafe-innovasjonen trekker den varme fuktige luften ut av rommet, slik at fryseaggregatene jobber mindre. Dermed reduseres strømforbruket», heter det videre i pressemeldingen.

Gründeren

Gunnvald Harila er pioneren som har forsket på fuktproblematikk siden 2009. Dette la grunnlaget for Molliesafe.

– Molliesafe-profilene som trekker ut fukten av utsatte rom, kan brukes både i kjøl- og fryserom i bedrifter. I 2016 beviste jeg betydelig strømspareeffekten i kjøle- og fryserom på Örnen Väg Kro. I tillegg fører den tørrere luften til bedre holdbarhet på matvarene. Slik sett kan du si at Molliesafe har en stor samfunns- og miljømessig betydning, sier gründer Gunnvald Harila.

Gunnvald Harila. (Foto: Molliesafe)

Fornøyd kunde

May Britt Kränglin fra Örnen Väg Kro i Örnskjöldsvik kan ikke være mer enig. Hun har selv lang erfaring fra restaurantbransjen som distriktssjef.

– Jeg slet i årevis med is-ansamlinger i mitt fryserom her på kroa. Det samme problemet opplevde jeg på mange andre restauranter i min tidligere jobb. Dette på grunn av mye fuktighet. Jeg har hatt utallige firmaer her for å prøve å løse problemet med mye is og rim. Ingen greide å løse dette problemet. Da jeg ved en tilfeldighet traff Gunnvald Harila og han fortalte om Molliesafe, spurte jeg om han kunne hjelpe meg med fuktutfordringen i kjøl- og fryserommene på min kro. Raskt forsvant all is- og rim på viftene i fryseaggregatet; fukt, kondens og lukt i kjølerommet ble borte, og til min overraskelse ble strømregningene mye lavere. Og i løpet av de neste fem månedene ble strømforbruket reduserte på min lille kro med over 28 000 kroner, forteller en strålende fornøyd Kränglin i pressemeldingen.

– Vil raskt se resultatet

It-ansvarlig i Molliesafe, Fredrik Oltedal, sier at de har testet teknologien over tid. I disse dager ferdigstilles et måleinstrument hvor all relativ fuktighet i kjøle- og fryserom kan måles direkte og følges via selskapets web-plattform.

– Utviklingen er i gang så snart kan alle som installerer Molliesafe daglig følge med på fuktigheten i rommene. Da vil de se at den relative fuktigheten vil gå ned over tid, etter at Molliesafe er installert. Dette er virkelig en revolusjon i markedet, mener Fredrik Oltedal, som selv har bakgrunn som sivilingeniør.

Les mer på Molliesafe.no

Lik og følg gjerne magasinet Horeca/nettstedet Horecanytt.no på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Powered by Labrador CMS