Øko_Forsvaret_Pål-Stenberg

Forsvaret åpner for økologisk

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) Base Trøndelag, med seks kjøkken, har fått klarsignal for å kjøre et prosjekt med sikte på at 15 prosent av maten som serveres i forsvarets spisemesser i Midt-Norge skal være økologisk innen 2010.

Publisert

Prosjektet ledes av orlogskaptein Pål H. Stenberg, i FLO. Midt-Norge ble valgt ut som pilotområde bl.a. ut fra erfaringene fra "For helse, glede, daglig brød...Økologisk mat i sykehus" ved St. Olavs Hospital i Trondheim, og at det er et godt utvalg av øko-produsenter i regionen. I tillegg gjorde det ingenting at regionens involverte personell (fagsjef, kjøkkensjefer og kokker) utviste stort engasjement og interesse, da prosjektplanene ble presentert i fjor.

Optimistiske

- Vi bruker erfaringene som er høstet gjennom det nasjonale pilotprosjektet på St. Olav, opplyser fagsjef Birger Gimse. Han er imponert over at sykehuset har greid målsettingen på 30 prosent økologisk.

- Vi har sondert litt for egen del, og har støtt på noe vi tror er et stort problem: å finne lokale produsenter som hele tiden kan forsyne oss med økologiske råvarer etter våre behov. Ekstra vanskelig blir det etter alt å dømme å skaffe forsyninger ved øvelser og manøvre med store mannskapsstyrker som skal forpleies i korte perioder.

- Likevel er vi optimistiske. Faktisk har vi ambisjoner om å kunne produsere mat av økologiske råvarer fra grunnen av i egne kjøkken, opplyser Gimse.

Utfordringer

Pål Stenberg opplyser at Bioforsk økologisk er hovedsamarbeidspartner. Andre viktige medspillere er Forsvarets rammeavtaler (FRAM-leverandører), Debio og Statens institutt for forbruksforskning (SIFO).

Finansieringen er ikke uproblematisk, spesielt fordi det ikke ble gitt støtte til SIFO-undersøkelser, som var lagt inn som en forutsetning. - Men vi prøver å få det til likevel. Budsjettet er på vel 1,4 millioner kroner.

Den store utfordringen er at øko-mat koster mer enn konvensjonelle råvarer. Kostøren på 55 kroner skal dekke frokost, lunsj og middag sam kveldsmat til 20-åringer. Det betyr at vi må få aksept for en økning av kostøren.

Andre utfordringer er god nok kvalitet på varene og forutsigbare leveranser, sier Stenberg, som er innstilt på at prosjektet kan måtte utvides på grunn av politiske føringer.

Powered by Labrador CMS