Dombås hotell 1

Færre branner i hoteller og restauranter

Det brenner stadig sjeldnere i hoteller, restauranter og pensjonater i Norge. I perioden fra 2000 og hittil i 2008 har det vært 235 slike branner.

Publisert

- Det har vært nedgang siden 1990 sier avdelingsleder for forebyggende samfunnsoppgaver i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Kari Jensen, til NTB.

Frityrgryter brannkilde

Frityrkoking har vært en gjenganger som brannårsak og har ført til alvorlige branner, som i Nordre gate i Trondheim i 2002 da et helt kvartal ble lagt i aske. Storbrannen startet i en frityrgryte, og etterpå ble det tatt til orde for å kaste frityrgrytene ut av byen.

I september i år ble Fleischers Hotel på Voss rammet av brann. Trolig var det også der en frityrgryte som var brannårsaken. Brannen spredte seg gjennom ventilasjonsanlegget til rommene over kjøkkenet. - Vi har flere eksempler på at branner har startet på kjøkkenet og spredt seg gjennom ventilasjonsanleggene, sier Jensen.

Sprer seg i ventilasjonsanlegg

Hun sier at risikoen for en brann i en frityrgryte er stor, men at det ikke nødvendigvis blir alvorlig før brannen får en spredning gjennom ventilasjonsanlegget.

Manglende rengjøring og manglende isolasjon av ventilasjonsanlegget kan i sin tur føre til at en alvorlig brann utvikles, med rask og ukontrollert spredning til andre rom i bygningen.- Kilden er ofte frityrkokeren, men brannvesenet har ofte søkelyset på ventilasjonsanlegg når de gjør sine inspeksjoner, sier Jensen. Hun mener at det er bedre tilsyn fra brannvesenets side, og også bedre oppfølging i hoteller, restauranter og pensjonater rettet mot såkalte særskilte brannobjekter, som har gitt resultater de siste årene, og ført til færre branner.- Eierne er blitt flinkere til å ta ansvar, men det er fortsatt ikke godt nok, sier Jensen. (NTB)

Powered by Labrador CMS