AE Storhushold Containerkjøkken2

Stor interesse for containerløsninger

AE Storhushold AS og Camp Supply International Norway (CSI) har gjennom mange års erfaring med leveranser til krigsområder utviklet unike teknologiske containerløsninger til militære og sivile aktører.

Publisert

Tim Otter (Marshall SV), Ole Henrik Eftedal (AE Storhushold) og Leif Morten Ramberg (CSI) inne i containerkjøkkenet som ble vist frem på Smak09. (Foto: Morten Holt)

AE Storhushold og CSI Norway produserer og leverer containerbaserte løsninger innen kjøkken, sanitær, vaskeri, boenheter og administrasjonsfunksjoner.

Oppdrag for Forsvaret

Gjennom tidligere oppdrag for det norske forsvaret i Bosnia, Kosovo, Makedonia og Afghanistan, har selskapet opparbeidet seg unik og solid prosjekterfaring og kompetanse på arbeidsmetoder i krigsområder, blant annet når det gjelder logistikk, sikkerhet, planlegging og gjennomføring av prosjekter, ofte med svært korte tidsfrister.

Full fart i containerkjøkkenet på Smak09. (Foto: Morten Holt)

Denne erfaringen har selskapene tatt med seg videre til sine prosjektleveranser i Norge.

Rask montering

- Hvilke fordeler har containerbaserte løsninger?

Der hvor behovet for fleksible og raske utvidelser eller forflytninger er stort. AE Storhushold AS og CSIs kjøkkencontainere har optimale løsninger når det gjelder mobilitet, oppkobling, funksjon og service. To mann vil i løpet av ti timer kunne montere et kjøkken med kapasitet for 300-500 personer. Kjøkkenet kan utvides raskt og etter behov.

Et genialt konsept også når for eksempel kjøkkenet må stenges på grunn av oppussing - da kan AE og CSI sitt kjøkkenkonsept benyttes for å unngå stans i matproduksjon.

Hygienisk

Et annet viktig moment er kravet til hygiene og sikkerhet. I kjøkkencontainerne er alle innvendige vegger, tak og gulv kledd med rustfritt stål for å tilfredsstille de strengeste krav til hygiene. I tillegg benyttes luftoptimaliseringsanlegg og mikrobedestruksjon ved hjelp av UVC-teknologi i noen av containerkjøkkenene.

- Hvilke klimatiske utfordringer tåler containerløsningen?

Alle containere er produsert for å kunne driftes under ekstreme klimatiske forhold og tåler temperaturer fra -50 °C til +50 °C. Containerne er godt isolert med isolasjonsmaterialer i tykkelser fra 100 til 200 mm. I tillegg er alle vannrør lagt i «rør i rør»-system med selvregulerende varmekabler. Avløpsrørene er i rustfritt stål.

- Strategisk samarbeid

AE Storhushold AS og Camp Supply International har inngått et strategisk samarbeid med Marshall SV. Marshall SV er lokalisert i Cambridge i England, og er et familiedrevet selskap. De operer primært innenfor forsvarsmarkedet og leverer utstyr og materiell innenfor en rekke områder. Samarbeidet med AE Storhushold AS og CSI er med tanke på at de sammen skal kunne tilby integrerte løsninger til det internasjonale forsvarsmarkedet.

Under SMAK 09 i februar besøkte Tim Otter, Future Business Director, AE Storhushold AS sin stand.

Han var meget tilfreds med hva AE Storhushold AS og CSI har utviklet, og er imponert over containerkjøkkenet noe han også bekreftet er et unikt produkt på det internasjonale markedet.

Les mer i Horeca nummer 2 2009.

Powered by Labrador CMS