H Pedersen - I Espelid Hovig

Jakter på direktør for Måltidets Hus

Måltidets Hus har nå engasjert headhuntere i jakten på administrerende direktør for det nasjonale kunnskapssenteret.

Publisert

Måltidets Hus.

- Den rette er en dyktig kunnskapsleder, som ser verdien av å få ut synergien fra ulike matmiljøer, sier Eirik Henningsen i interimsstyret, og fortsetter:

- Vi leter etter en person som kan koble miljøer som spenner fra fiskeoppdrett langs norskekysten til nasjonale og internasjonale forskningsmiljø innen matområdet. Samtidig vil kontakter mot annen kunnskap være interessant. Lederen for Måltidets Hus kan utvikle noe nytt, sammen med forskning, næringslivsaktører og offentlige instanser,

Manpower leter

Headhunterne i Manpower Executive har i oppdrag å lete, også utenfor landets grenser.

Ambisjonen er å etablere Måltidets Hus som en nasjonal og internasjonal innovasjonsarena for mat og måltidsnæringen. For å nå målet kreves gode egenskaper som brobygger mellom ulike fagmiljø, fagkulturer og industriaktører. Drømmekandidaten har erfaring fra og forståelse for forretningsdrift, gjerne fra en kunnskapsorganisasjon.

Det stilles ikke krav til matfaglig bakgrunn, men over gjennomsnittlig interesse for mat og måltid er verdifullt.

Fakta Måltidets Hus

* Åpnet i mai 2009 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

* Huser en rekke kunnskaps- og utviklingsselskaper, Tines forskningsavdeling, Nofima, Gastronomisk Institutt og Gladmat bla.

* Knyttet opp til forskningsmiljøet ved UiS og sentrale næringslivsaktører

* Unike kjøkkenfasiliteter, med kjøkkenteater, prøvekjøkken og prosessutstyr for utvikling av nye produkter.

* Lagringsfasiliteter for modnings- og holdbarhetsstudier.

* Laboratorier for kjemisk, mikrobiologisk, materialteknisk og sensorisk dokumentasjon. Laboratorier til forbrukerundersøkelser og testing.

* Auditorium, møterom, kantine, kaffebarer, minglerom, gjestekontor og kantine.

Pressemelding

Powered by Labrador CMS