Hotellrom-colourbox
Hotellrom-colourbox

Norske hoteller forventer tilbakegang 2. halvår

I en fersk undersøkelse blant norske hoteller med spørsmål om forventning til markedsutviklingen for 2. halvår 2009, svarer ca 55 prosent av hotellene i undersøkelsen at de tror på tilbakegang for kapasitetsutnyttelse i forhold til samme periode i 2008, mens ca. 45 prosent tror på uendret eller høyere belegg.  Dette er noe mer optimistisk enn ved forrige undersøkelse gjennomført i februar i år.

Publisert

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Når det gjelder oppnådd gjennomsnittspris, er det kun ca 40 prosent som tror på tilbakegang, mens ca 60 prosent tror på uendret eller bedre pris.

Ca 55 prosent tror inntektene vil gå tilbake, mens den andre halvparten tror på uendret eller bedre inntekter.

209 hoteller

Dette fremkommer i en undersøkelse gjennomført av Horwath HTL (Hotel, Tourism and Leisure) i Norge og internasjonalt i juni. Formålet har vært å kartlegge hotellenes forventninger til utviklingen i 2. halvår 2009; og er en oppfølger til undersøkelsen som ble gjennomført i februar.

Undersøkelsen i Norge er besvart av 209 hoteller og antas å gi et representativt bilde av hotellenes forventninger. I undersøkelsen er hotellene bl.a. spurt om forventninger til hotellmarkedsutviklingen generelt, virkninger av finanskrisen samt utviklingen for eget hotell når det gjelder kapasitetsutnyttelse (beleggsprosent), oppnådd rompris og omsetning.

Bedre enn resten av verden

Når det gjelder oppnådde resultater blant norske hoteller 1. halvår 2009 mot forventet, svarte 58 prosent at belegget ble dårligere eller mye dårligere; 38 prosent at gjennomsnittsprisen ble dårligere eller mye dårligere og 59 prosent at omsetningen ble dårligere eller mye dårligere. Dette er imidlertid bedre enn for den globale undersøkelsen hvor svarene var hhv. 66 prosent, 59 prosent og 72 prosent.

Tror på tilbakegang

Hotellene er noe mer skeptiske til utviklingen for eget hotell enn til markedet generelt.

68 prosent tror på tilbakegang i belegg, mens kun litt over halvparten tror på tilbakegang for oppnådd gjennomsnittspris for resten av 2009 sammenlignet med 2008.

64 prosent tror på tilbakegang i eget hotells totalomsetning. Undersøkelsen indikerer en forventning til svakere lønnsomhet i hotellnæringen i 2. halvår 2009.

- I tillegg til redusert etterspørsel som følge av finanskrisen påvirkes kapasitetsutnyttelsen mange steder av at det er kommet flere nye hoteller og mange hotellrom det siste året, sier Per-Erik Winther i Horwath Consulting. Dette påvirker naturligvis lønnsomhetsgrunnlaget.

Stor spredning

Det er imidlertid stor spredning i tallene. Noen tror på fremgang, mens andre angir tilbakegang på over 15 prosent. Verd å merke seg er at årene 2007 og 2008 har vært rekordår for norsk hotellnæring.

På spørsmål om finanskrisen har påvirket etterspørselen så mye som forventet svarer 44 prosent at den har hatt større virkning, mens 29 prosent mener finanskrisen har hatt mindre påvirkning enn forventet. 27 prosent mente finanskrisen ikke hadde hatt noen betydning for hotelletterspørselen. De norske hotellenes resultater er noe bedre på dette området enn det globale resultatet som helhet.

Tilsvarende undersøkelse er gjennomført av Horwath HTL-kontorer over hele verden. De europeiske landene i undersøkelsen fremstår blant de mest pessimistiske (basert på en indeksert sammenligningsberegning av undersøkelsesresultatene per land). Syd-Amerika er minst pessimistisk.

Pressemelding fra Horwath Consulting

Powered by Labrador CMS