Svanen Britannia Trondheim nett

Britannia med landets første svanemerkede restauranter

På Britannia Hotel i Trondheim har de jobbet i over ett år mot å bli ett svanemerket hotell og for å få Norges første svanemerkede restauranter. Nylig fikk de det endelig beviset for arbeidet. - Vi kan nå tilby våre gjester et fullverdig miljøtilbud som boende og spisende, uttaler administrerende direktør Frode Hofstad.

Publisert

På banketten i forbindelse med svanemerkingen av Britannia Hotel og tre av restaurantene i restauranthuset. Hotellsjef Ingunn Strugstad, trainee Svein Martin Krogstad, Lars Sponheim, Sous Sjef Ida Dønnheim, leder i Svanen Alvhild Hedstein og administrerende direktør Frode Hofstad.(Foto: Britannia Hotel)

Foruten hotellet, er restaurantene Palmehaven, Hjørnet og Jonathan tatt opp som de tre første miljømerkede restaurantene i Norge.

Les også: Frode Hofstad Årets Restauratør 2009

- Vi er veldig stolte av å ha fått dette til. I hovedsak dreier dette seg om bevisstgjøring rundt: * kildesortering av avfall, * redusering av vannforbruk, * redusere energiforbruk og bruk av miljøvennlige produkter og * bevisst bruk av økologisk og kortreist mat.

Stiller krav

Svanen stiller krav til energikrevende prosesser gjennom å stille krav til energiforbruk, energieffektivitet og energikilder. Alle produkter og tjenester merket med Svanen krever lite energi, og gir dermed lavere utslipp av klimagasser.

Klimaproblemet handler om verdens ekstremt økende behov for energi, til transport, produksjon og komfort. Et voldsomt økende behov for energi gir økende utslipp av CO2.

En stor andel av energiproduksjonen i verden i dag foregår ved forbrenning av fossilt brensel - som olje, kull og gass. Denne fossile forbrenningen gir utslipp av CO2 - en av de gassene som bidrar til drivhuseffekt, til global oppvarming og til klimaendringer.

"

Administrerende direktør på Britannia Hotel, Frode Hofstad (Foto: Morten Holt)

Flere store tiltak

- I tillegg til å sortere det meste av vårt avfall i en av våre 16 avfallsfraksjonene, ønsker vi å redusere vannforbruket, energiforbruket og bruke mest mulig miljømerkede kjemikalier. Vi har allerede begynt arbeidet med de store tiltakene, forteller Hofstad og utdyper noe av det som er iverksatt:

* Utskiftning av vinduer

* Montert nærværstyrt belysning

* Bygger miljøvennlig SPA

* Skiftet ut 85 prosent av våre kjemikalier til miljøvennlige alternativer

* Får levert fornybar fjernvarme

* Skiftet ut fasadebelysning

* Skiftet ut hovedoppvaskmaskin

Mange små tiltak

Britannia Hotel i Trondheim. (Foto: Morten Holt)

- Men vi har også fått utført mange mindre tiltak som skal være med å redusere forbruket vårt og spare miljøet, dette er noe av det andre vi har gjort:

Kuttet ut engangsartikler, tatt inn økologiske varer, laget avfall, vann og kjemikalie rutiner på restaurantene våre, vi har montert Strypar`n som reduserer vannforbruket i alle kraner og dusjer, tonerkassetter leveres inn etter bruk, innkjøpsrutiner for miljøvennlige produkter som: kontor og myk papir, mikrofiberkluter, madrasser, flippover ark, penner og konferanseblokker. Vi har også en handlingsplan på ni enøk-tiltak som vil utføres i løpet av 2009 til 2012.

Det meste av våre tiltak har kommet på plass i løpet av siste halvdel av 2008, så de store endringene vil vi først se etter 2009.

Besparelse fra 2007 til 2008 og estimert 2009

Fjernvarme. Besparelse fra 2007 til 2008: Ca 100 000 kroner. Estimat 2009: 120 - 150 000,-

Elektrisitet. Besparelse fra 2007 til 2008: Ca 50 000. Estimat 2009: 80 - 130 000,- Vann. Besparelse fra 2007 til 2008: Ca 80 000. Estimat 2009: 100 - 150 000,-Avfall. Besparelse fra 2007 til 2008: Ca 10 000. Estimat 2009: 80 - 100 000,-

Sparer mye

- Vi har altså en besparelse fra 2007 til 2008 på ca 240 000 kroner, og en estimert besparelse for 2009 på mellom 400 000 og 500 000 kroner (+ evt. Enøk tiltak). I tillegg vil ni enøk-tiltak, som ligger i handlingsplanen, gi en besparelse per år på 550 000 kroner. I løpet av perioden 2010 - 2012 vil Britannia Hotel ha en besparelse på 1,2-2 millioner kroner. Dette vil avhenge av hvor flinke vi vil bli til å redusere forbruket, forklarer Hofstad.

Les også: Norske hotell med stjerner

"

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS