Oslo utsikt
Oslo utsikt

Ønsker nytt stort kongressenter i Oslo

Oslo kommune skal legge til rette for etablering av et nytt stort kongressenter i hovedstaden. Mens Stockholm har Stockholm Waterfront Congress Center og København har Tivoli Congress Center, har Oslo per i dag ikke noe stort kongressenter som kan ta imot kongresser med mellom 1500 og 2500 deltakere. Bransjen er positiv til forslaget.

Publisert

Etter forslag fra Venstre skal Oslo kommune nå legge til rette for etablering av et nytt, stort kongressenter i hovedstaden. (Foto: Morten Holt)

I desember vedtok bystyret et forslag fra Venstre om at kommunen skal ta initiativ til etableringen av et slikt senter.

Forslaget innebærer ikke at kommunen selv skal stå for byggingen, men påta seg en rolle som tilrettelegger.

Stort potensial

– Reiseliv er en av Oslos viktigste næringer. Sektoren har videreutviklingspotensial, men det forutsetter målrettet satsing på markedsføring og nødvendig infrastruktur. Noe av det viktigste vi kan gjøre når det gjelder å bygge infrastruktur, er å etablere et kongressenter som kan ta imot de større kongressene, sier bystyremedlem Kjell Veivåg, som har fremmet forslaget på vegne av Venstre.

Han tror Oslo kan ha stort potensial som kongressby.

– Om få år vil Oslo være en av de byene i Nord-Europa som har mest å vise til når det gjelder moderne arkitektur, med operaen, nytt Munch-museum og nytt Holmenkollen-anlegg. I tillegg har byen en flott beliggenhet med nærhet til fjorden og Marka, fremholder Kjell Veivåg.

– Det gjør Oslo mer interessant også som vertsby for kongresser, men da må vi også være i stand til å ta imot kongresser av en viss størrelse.

Positivt fra bransjehold

Flere av høringsinstansene stiller seg positive til forslaget som nå er vedtatt.

VisitOSLO, som har ansvaret for markedsføringen av Oslo som reisemål, understreker at internasjonale kongresser har betydning for forskning og kompetansebygging innen fagområder som er viktige for Oslo.

Sentralt

NHO Reiseliv er også positiv til forslaget, og understreker at kongressenteret bør være i gangavstand til Oslo sentrum og være tilgjengelig med offentlig kommunikasjon

Etter at forslaget nå er vedtatt i bystyret, er det opp til byrådet å utrede aktuelle alternativer, og etablere kontakt med kommersielle aktører som kan være interessert i prosjektet.

– Nå er det å håpe at byrådet våger å legge inn trøkk i arbeidet. Det vil være god næringspolitikk og bra for byen, sier Kjell Veivåg.

Pressemelding

Powered by Labrador CMS