Figgjo produktråd

Figgjo har troen

Finanskrise og nedbemanning til tross. Figgjos strategi om intensiv produktutvikling står fast, og bedriften tror finanskrisen vil gi nye muligheter.

Publisert

- Vi er en liten bedrift med egenproduksjon, stabile underleverandører og rask omstillingsevne. Det tror jeg vi vil gi oss nye muligheter, og være en konkurransefordel i tiden som kommer, sier administrerende direktør Anders Thingbø i Figgjo.

Merker finanskrisen

Modellmaker Geir Bråstein er en typisk Figgjo-medarbeider. Bor nær fabrikken, har lang fartstid og er stolt av arbeidsplassen sin. (Foto: Magnus Østby)

Salget er redusert med 20 prosent i januar og februar, og nedgangen er spesielt stor på Island og i England. Følgelig får finanskrisen også konsekvenser for de ansatte på Figgjo. Totalt 18 personer er oppsagt siden i høst, og sju personer er permitterte.

Sjøl om rogalandsbedriften rammes av finanskrisen, tror Thingbø at konkurrentene har det verre, og spesielt de med liten egenproduksjon og de som opplever at underleverandører går konkurs.

Fokus på produktutvikling

Selv om salget ikke er som før, påvirker det i liten grad hverdagen til produktutviklingssjef Constance G. Kristiansen og hennes sju medarbeidere.

- Vi har et solid eierskap gjennom Rugland Investering AS. Rugland har lokal forankring og tro på bedriften og fremtiden. Det innebærer at vår strategi om en offensiv produktutvikling og to produktlanseringer i året står ved lag, sier Thingbø.

- Produktutvikling ble et spesielt satsingsområde for Figgjo på midten av 90-tallet, og denne satsingen har vist seg å gi resultater. En tredjedel av omsetningen kommer fra produkter som er nyere enn seks år, supplerer Kristiansen.

Et av sjakktrekkene til Figgjo, er det nære samarbeidet med profilerte kokker, som Charles Tjessem og Geir Skeie. Partner i Bocuse d`Or, og samarbeid med kokkelandslagene i Norge, Danmark og Sverige har også bidratt til å gjøre Figgjo-navnet godt synlig. Figgjo er også bevisste på å sikre seg publisitet gjennom ulike utmerkelser, for eksempel designprisen Merket for God design.

Produktråd, en nøkkel til suksess

Figgjos produktråd er en viktig årsak til Figgjos suksess, og inkluderer folk fra alle avdelinger. Bak fra venstre: Seniordesigner Eli Oftedal Sømme, produksjonssjef Helge Willy Espeland, administrerende direktør Anders Thingbø, salgsleder firmagaver Jorunn Clausen. Foran fra venstre: Produktutviklingssjef Constance Gaard Kristiansen, area sales manager Marthon Tjessem og markedssjef Ragnhild Slogvik Tertnes.

- En viktig del av produktutviklingen er produktrådet. Her er alle avdelinger i bedriften representert for å diskutere ideer og løsninger. På den måten blir alle delaktige i prosessen, og avgjørelsene får en bedre forankring. Samtidig er vi overbeviste om at denne måten å jobbe på gir oss det beste sluttproduktet. Som designer er jeg utålmodig, og synes ofte denne prosessen er tidkrevende og byråkratisk, men den er nødvendig og gir resultater, sier Kristiansen smilende.

Det at designerne sitter vegg i vegg med produksjonen, gjør det også lettere å utvikle nye og grensesprengende produkter, ifølge Kristiansen.

Les mer om Figgjo i Horeca nummer 3 2009

Powered by Labrador CMS