Håndbok e-markedsføring nett
Håndbok e-markedsføring nett

Håndbok i e-markedsføring for turistdestinasjoner

Det er liten tvil om at kvaliteten på nettsidene til reiselivsbedrifter i Norge varierer sterkt. Nå er det kommet en ny norsk bok, Håndbok i e-markedsføring for destinasjoner, som skal være et hjelpemiddel.

Publisert

Publikasjonen, som er på over 300 sider, er en praktisk manual for organisasjoner både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, som ønsker økt kunnskap om e-markedsføring samt håndtere nye Internett-prosjekter på en bedre måte.

Håndbok i e-markedsføring for destinasjoner,

Mangler kunnskap

En undersøkelse BIT Reiseliv foretok blant et utvalg norske destinasjonsselskap i februar avdekket at de selv mener at både ledelse og styrer mangler kunnskap om ny teknologi og anvendelsen av den.

Som et tiltak for å bedre på dette besluttet BIT Reiseliv våren 2009 å oversette Handbook on E-Marketing for Tourism Destinations til norsk.

Boka er utgitt av UNWTO (United Nations World Tourism Organization) og ETC (European Travel Commision), og er den første komplette håndboken i e-markedsføring for destinasjoner.

Oppslagsverk

Bokens forfattere er en gruppe internasjonale fagfolk fra TEAM Tourism Consulting (Peter Varlow, Karin Nijhuis og Roger Carter), og dekker det grunnleggende innen e-markedsføring som nettdesign, søkemotoroptimalisering, sosial nettverksbygging og e-handel.

Boken er lettlest med over 30 eksempler på e-markedsføring i praksis. Den kan leses fra A til Å eller brukes som et oppslagsverk etter hvilke kapitler man har bruk for. Hvert kapittel har også en oppsummerende liste over suksesskriterier.

Når BIT Reiseliv har valgt å utarbeide en norsk versjon av håndboken er dette fordi det vil gjøre stoffet bedre tilgjengelig, men det er også et bevisst forsøk på å innarbeide norske ord og begreper for et fagområde som er svært engelskdominert.

Pris: Håndboken koster kr 350, og kan nå bestilles både i trykt form og som nedlastbar pdf på www.bitreiseliv.no

Pressemelding

"
Powered by Labrador CMS