Brunost illustrasjonsfoto
Brunost illustrasjonsfoto

Lær om norsk matkultur

Universitetet i Bergen (UiB) tilbyr to nettstøttede videreutdanningsemner i matkultur: Tradisjon og nyskaping i matkulturen og Symbol og mening i matkulturen. I disse dager avsluttes årets kurs, men de nettbaserte kursene arrangeres også neste år.

Publisert

Nå kan du lære mer om norsk matkultur (Illustrasjonsfoto)

Formålet med kursene er at deltakerne skal videreutvikle sin kompetanse innenfor fagfeltet matkultur gjennom å tilegne seg teoretisk kunnskap, reflektere over egen praksis og å utveksle erfaringer med andre utøvere innenfor feltet.

Etter fullført studium har studentene tilegnet seg kunnskaper om matkultur i et historisk perspektiv.

Studieemnene går på deltid og tilbys som fjernundervisning, med elektroniske læringsressurser og kommunikasjon via Internett, supplert med to praktisk rettede studie- samlinger hvert semester.

Begge studieemner gir formell kompetanse på universitetsnivå (2x 15 studiepoeng).

Målgrupper

De primære målgruppene er småskala matprodusenter, kokker, kjøkkensjefer og andre ansatte i reiselivs-, hotell- og restaurantbransjen, lærere i grunnskolen og den videregående skolen som skal videreformidle kunnskap om matkultur i Norge og i andre land.

Tilbudet er lagt opp slik at det også egner seg for personer som er interesserte i mat og kultur.

Undervisning og organisering

Kursene kombinerer nettundervisning og læringsarbeid på nett med studiesamlinger.

De to 2-dagerssamlingene i hvert semesteremne legges til bedrifter med spesielt fokus på matkulturelle perspektiv og praksis. Samlingene blir konsentrert om praktiske øvinger/demonstrasjoner med diskusjon og oppgavesamarbeid i smågrupper og i plenum.

Sentralt i læringsarbeidet på nettet er gruppesamarbeid og diskusjon om spørsmål og innspill fra medstudenter og lærere, alt med utgangspunkt i egne erfaringer og egen virksomhet, og i den forskningsbaserte kunnskapen som blir gjort tilgjengelig gjennom kurset.

Opptaks-/forkunnskapskrav

Ingen opptakskrav for søkere over 25 år. Søkere under 25 år må dokumentere generell studiekompetanse.

Det forutsettes at studenten har tilgang til datamaskin med oppkobling mot Internett og e-post.

Vurderingsform/eksamen

For begge emnene gjelder det at studentene leverer inn en individuell oppgave (2000 ord) og en gruppeoppgave om et praksisrelatert emne (2000 ord) i løpet av semesteret, og i tillegg har studentene en individuell muntlig prøve over telefon.

I tillegg stilles det krav om minimum to innlegg i det elektroniske diskusjonsforumet, samt et refleksjonsnotat.

Matkultur på nett 1: Tradisjon og nyskaping i matkulturen

* Kulturfaglig perspektiv i matkulturen

* Definisjoner og drøfting av aktuelle bruksmåter av matkultur, mattradisjoner, norsk mat etc.

* Historikk rundt norske matemner og matretter.

* Tradisjonelle preparerings- og konserveringsteknikker i teori og praksis.

* Folkeopplysning og offentlige tiltak for kostholdsforbedring fra førindustriell tid til å dag

* Drøfting av opplevelsesturisme, kulturøkonomi og landbrukspolitisk satsing på matkultur.

* Mat, sted, kulturarv og kulturell identitet

* Markedsføring av ”den gode historien” og krav til kulturfaglig dokumentasjon

* Kulturanalytisk perspektiv på forbrukerholdninger til mat og helse

Kursstart på nett er satt til 20. januar 2010

1. samling: 8.-10. februar 2010 (mandag-onsdag). Sted: I nærheten av Bergen.

2. samling: 12. -14 april 2010 (mandag-onsdag). Sted: Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker

Varighet: Vårsemesteret avsluttes med muntlig eksamen (per telefon) i dagene 15. og 16. juni 2010, opplyser arrangøren.

Matkultur på nett II: Symbol og mening i matkulturen

* Mat som opplevelse og mat som livsstilsmarkør

* Mat som gave

* Mat, smak og sosiale distinksjoner

* Kokebøker, oppskriftsbøker, kostsedler og festmenyer

* Sosiale og kulturelle dimensjoner ved måltidsordninger og måltidstradisjoner i hverdag og høytid gjennom historien

* Måltidet som arena for fellesskap, konkurranse og sosialt hierarki

* Møte mellom ulike matkulturer – om matkultur i endring i dagens Norge

* Religiøse matregler og mattabuer

Kursstart på nett: 25. august 2010

1. samling: 12.-14. september 2010 (søndag-tirsdag). Sted: Bestemmes seinere.

2. samling: 7.-9. november 2010 (søndag-tirsdag). Sted: Bestemmes seinere

Varighet: Høstsemesteret avsluttes med muntlig eksamen (per telefon) i dagene 7.-8. desember 2010

Søknadsfrister

Søknadsfristen for Matkultur på nett I, Tradisjon og fornying i matkulturen, er 15. desember 2009, mens søknadsfristen for Matkultur på nett II, Syumbol og mening i matkulturen, er 15. juli 2010.

Faglig ansvarlig for kursene er førsteamanuensis Eldbjørg Fossgard, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR), Universitetet i Bergen.

Du finner påmeldingsskjema her

Pressemelding

"
Powered by Labrador CMS