Vibeke Hammer Madsen HSH

På vei ut av krisen

Pilene peker igjen svakt oppover i handels- og tjeneste-Norge. Fortsatt lav rente og en allmenn oppfatning av at Norge er på tur ut av lavkonjunkturen, gjør at nordmenn finner veien tilbake til butikkene. Leverandørene til industrien og til bygg og anlegg er også mindre pessimistiske enn før sommeren. Men skal den positive trenden gi varig effekt i form av flere jobber, trengs det grep fra den nye regjeringen, mener HSH.

Publisert

Vibeke Hammer Madsen i HSH.

Hovedorganisasjonen for handel og tjenester, HSH, holdt sitt kvartalsvise konjunkturseminar i formiddag.

Går bedre nå

– Effekten av rentenedsettelsene og av Regjeringens krisepakker fra i vinter, synes etter hvert å slå inn, selv om svært ekspansive tiltak ennå ikke er uttømt. Men det går bedre for handelen og tjenestesektoren nå, sier administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i HSH.

Hun mener det er viktig at den nye rødgrønne regjeringen nå tar grep for å ta vare på farten som er skapt gjennom sommeren.

To av tre HSH-medlemmer svarer i en fersk undersøkelse at enklere adgang til å gjøre midlertidige ansettelser, vil gjøre det enklere for dem å utvide arbeidsstokken raskt etter krisen.

Blant dem som har nedbemannet i lavkonjunkturen, svarer hele tre av fire ja.

Optimisme igjen

–Den forsiktige fremgangen henger også sammen med at folk flest har fått optimismen tilbake. Men denne utviklingen fortsetter ikke av seg selv. Selv om nedbemanningstakten nå reduseres, så øker likevel ledigheten. Tre av ti HSH-medlemmer sier de har fingeren på avtrekkeren med tanke på nedbemanninger. Derfor må Regjeringen gi bedriftene økt anledning til å gjøre midlertidige ansettelser. Det er den beste måten å få flest mulig arbeidsledige raskt tilbake i arbeid på, uttaler Madsen.

Fortsatt tøft for industriell handel

HSH mener detaljhandelen vil være tilbake til normal vekst i løpet av 2010. Dagligvarer og sport har vært nærmest uberørt av krisen så langt, og nå synes bildet å normalisere seg også for andre forbruksvarer, som sko og klær. Utviklingen er imidlertid mer forsiktig for kapitalvarer som møbler og elektro, men også her ventes veksten å ta seg opp, riktignok fra lave nivåer.

Enda lenger inne sitter utviklingen for bedriftene som handler med industrien og proffmarkedet innen bygg og anlegg.

– Disse bedriftene har det fortsatt tøft. Verdien av ordrebeholdningene i industrien er ned 30 prosent, noe som helt klart gir et overslag til handels- og tjenestenæringene. Her vil bildet fortsatt være svakt i 2010, sier Madsen.

Pressemelding

Powered by Labrador CMS