Zoover logo

Zoover og Booking.com innleder samarbeid

Zoover, som er Europas største portal for ferievurderinger, innleder nå et globalt samarbeid med Booking.com, som er Europas største nettsted for bestilling av hoteller. Booking.com er en del av Priceline.com som har cirka 30 millioner besøkende hver måned.

Publisert

- Booking.com er et perfekt supplement till Zoover. På våre nettsider kan de besøkende gjennom hundre prosent uavhengige omtaler finne ut hvilke hoteller som er best på de ulike stedene, og deretter bestille et av disse hotellene på Booking.com, sier County Manager hos Zoover, Christian Öhrn.

Førstesiden på nettstedet Zoover.no.

Bredt spekter

Booking.com tilbyr 66 000 hoteller i 71 land med 15 000 destinasjoner, og finnes på 21 ulike språk.

En annen fordel Zoover får gjennom samarbeidet med Booking.com er at dette nettstedet tilbyr de laveste prisene og hoteller av alle typer og i alle prisklasser. De har heller ingen bestillingsavgifter eller andre utgifter.

I tillegg har Booking.com et svært trygt nettbestillingssystem og er markedsledende i Europa. Booking.com ble grunnlagt i 1996 og har i dag 1000 ansatte.

Om Zoover

* Zoover har nå blitt lansert på dansk, norsk og svensk, og om kort tid vil siden også lanseres på finsk. Gå inn på adressene under for å lese mer om Zoover, og for å få objektiv informasjon som vil gjøre det enklere for deg å planlegge reiser i fremtiden

* Zoover er Europas største portal for ferievurderinger. Reiseportalen er et uavhengig og komplett verktøy for planlegging av reiser.

* Zoover International er basert i Utrecht i Nederland. I tillegg til hovedkontoret er det opprettet datterselskaper i Belgia, Tyskland, Italia, Spania, Frankrike, Polen, Tyrkia, Storbritannia og Danmark

* Zoover Internationals mål er å være blant de tre fremste reisenettstedene i alle land de er etablert.

Pressemelding

Powered by Labrador CMS