Eple1

De første norske tidligeplene er høstet

Årets første norske epler kommer i små mengder denne uka. Det er tidligsorten Geneva Early som markedsføres.

Publisert

De første kassene med norske tidligepler er i boks. Foto: colourbox.com

Produsentprisen for brettpakket tidligepler er notert til kr 12,75 per kg, melder Statens landbruksforvaltning. Vi gjengir siste nytt om andre vekster nedenfor.

Plommer og moreller

Det er også begrensede mengder plommer på markedet, og prisen noteres til kr 26,34 per kg. Litt større mengder av moreller er kommet denne uken, men tilførslene er likevel begrenset, da mye av trærne er ødelagt av frost. Kjøttmoreller noteres til kr 52,73 per kg.

Jordbær og bringebær

Årets jordbærsesong har vært god, og det er fortsatt godt med bær i markedet, sjøl om tilførslene denne uken er redusert med 70 tonn til 246 tonn. Tilførslene av bringebær har nå passert toppen og har gått ned med over 60 tonn til forventede 112 tonn denne uken. Prisen noteres til kr 49,23 per kg.

Veksthusgrønnsaker

Markedssituasjonen for tomater har bedret seg ytterligere denne uken, og prisen har gått opp. Det har vært importert en del vare, men kvaliteten har vært blandet, og noe er blitt avvist på grunn av for dårlig kvalitet. Kvaliteten er heller ikke spesielt bra for norske tomater, som høstes altfor tidlig, med den følge at de ikke har utviklet tilstrekkelig smak. Prisen på runde tomater noteres denne uken til kr 16,04 per kg, vel 70 øre opp, mens den for klasetomatene har gått opp til kr 16,72 per kg.

Tilførslene av agurk er stabile, og salget går greit. Prisen noteres til kr 6,82 per stk. Det er ventet en omsetning på 352 tonn denne uken. For veksthussalatene er det meget stabile forhold, både med hensyn til tilførsler og priser.

Frilandsgrønnsaker

For gulrot er det godt salg og fin kvalitet. Prisene har gått litt ned fra forrige uke. Kepaløkleveransene kommer nå for fullt. Kvaliteten ser ut til å være bra, med mye mindre bakterieråte enn i fjor. Avlingene ser ut til å være bra tilpasset forbruket, men varierer en del utover landet. Spesielt Trøndelag har små avlinger. Rødløk kommer også nå i økende mengder, og har etter hvert fått en betydelig markedsandel av løkproduktene. Prisnoteringen er denne uken kr 6,68 per kg for kepaløk >70 mm.

Av kål er det noe økende leveranser. Dette markedet er noe turbulent, da det selges kål rimelig av produsenter som ikke har leveringsavtale med grossistene. Prisen holder seg imidlertid stabil. For blomkål er det noe varierende signaler. Enkelte grossister opplever litt treg omsetning, men stort sett går det bra. Prisen har gått litt opp denne uken. Av isbergsalat har det vært litt lite i enkelte systemer, men markedet er rolig og prisen er ganske stabil. Kinakål er det litt omsetningsproblemer for, men prisen holder seg stabil.

Brokkoli er det stor tilgang på overalt. Det er godt salg, men også meget stor produksjon. Enkelte arealer er blitt harvet ned på grunn av at brokkolien blomstrer. Prisen holder seg på et stabilt nivå.

For kålrot er det økende tilførsler, og prisen har denne uken gått betydelig ned og noteres til kr 5,38 per kg, kr 1,79 lavere enn i forrige uke. Det er stabile leveranser av purre nå. Markedet er imidlertid meget urolig som følge av salg til svært lave priser fra produsenter som ikke har avtale om levering til grossistene. Prisen har gått ned 80 øre denne uken, og noteres til kr 15,87 per kg.

Potet

Salget av potet går greit, og denne uken ventes det en omsetning på 1215 tonn. Det går nå mot slutten for de tidligste potetsortene, og senere sorter vil overta markedet. Målprisen er denne uken uendret, og potetene noteres til kr 3,28 per kg. Mandelpoteter er også markedsført denne uken, med en produsentpris på kr 6,43 per kg.

Bedre Gardsdrift

"
Powered by Labrador CMS