Høgskolen i Lillehammer

HiL samarbeider med NHO Reiseliv for å styrke reiselivet

I høst tilbyr Høgskolen i Lillehammer Kompetent 1, et spennende lederkurs for mellomledere i overnattings- og serveringsbedrifter. Kurstilbudet er utviklet av NHO Reiseliv og Norsk Hotellhøgskole, Universitetet i Stavanger og er godkjent med 10 studiepoeng for de som tar eksamen.

Publisert

Høgskolen i Lillehammer. (Foto: HiL)

NHO Reiseliv Innlandet inngikk senhøsten 2009 en partnerskapsavtale med Høgskolen i Lillehammer (HiL).

Målet er å styrke reiselivsproduktet i Innlandet gjennom å heve kompetansen i næringene blant annet ved å tilby gode etter- og videreutdanningstilbud til næringen.

Gode tilbakemeldinger

Siden kurset ble gjennomført som et pilotprosjekt på Norsk Hotellhøgskole i Stavanger i 2004 har flere hundre kursdeltakere gått og bestått kurset og tilbakemeldingene er gode.

I følge deltakerne er grunnkurset både lærerikt, morsomt og engasjerende.

Heve kompetansen

Kompetent 1 er grunnkursmodulen av i alt tre kursserier. Kurset er delt opp i fem moduler med fem samlinger á to dager.

Målet med kurset er å heve kompetansen hos ledere/mellomledere i overnattings- og serveringsbedrifter gjennom å tilby et praksisnært kurstilbud, utviklet i samarbeid med bransjen.

Videre er det et mål at økt kompetanse skal føre til økt yrkesstolthet og bransjelojalitet. Kompetent 1 med gjennomført eksamen kan gi fritak for et valgemne i en bachelor i reiselivsledelse eller bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser på HiL.

Mer info om kurset finnes her

Pressemelding

"
Powered by Labrador CMS