God hjelp til mange småskalaprodusenter

I 2010 har 28 småskala matprodusenter fått hjelp gjennom Kompetansenettverkets besøksordning. Bedriftenes virksomhetsområder favner et bredt; fra innlandsfisk som sik og rakfisk via juice-, saft- og syltetøyproduksjon, bakeri, grøntpakkeri, raw food produksjon og slakteri, skriver Nofima på sine hjemmesider.

Publisert

I en undersøkelse, foretatt blant bedriftene, svarte deltagerne at de hadde god nytte av besøkene. Det er et stort spenn i hvilken kompetanse de enkelte er på jakt etter, men enten det har dreid seg om hygiene eller matsikkerhet, logistikk, distribusjon, utvikling av resepter, ren baker- eller kjøttfaglig kompetanse er bedriftene godt fornøyd med hjelpen de har fått.

En kommentar som går igjen er at bedriftene mener de er blitt flinkere til å fokusere på det som er viktig og som de ønsker å bli gode på. Samt at de har fått større forståelse for betydningen av nøyaktighet, hygiene og riktig kjølekjede.

Les mer her

"
Powered by Labrador CMS