God service

Horecavekst - tross finanskrise

Horecarapporten 2010 viser at total innkjøpsverdi av dagligvarer til Horecaenheter stiger med 12,5 prosent, og er beregnet til 18,6 milliarder kroner i 2009, en økning fra 16,5 milliarder kroner i 2008. Totalt øker tilsvarende volum (målt i kg og liter) med ca 10,2 prosent.

Publisert

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Restaurant stiger med 16,2 prosent til 7,9 milliarder kroner. Catering stiger med 10,8 prosent til 8,2 milliarder kroner, mens hotell stiger med 4,3 prosent til 2,4 milliarder kroner.

Det viser den siste rapporten fra Markedsfakta (www.markedsfakta.no)

I løpet av året fra januar til desember steg gjennomsnittlig innkjøpspris pr volumenhet (kg/liter) med en 1,5 prosent. I samme periode økte konsumprisindeksen med 2,5 prosent.

Nyheter i årets rapport

I rapporten, som du kan bestille i sin helhet hos Markedsfakta.no er det for alle varegrupper lagt til en sesongprofil som viser fordelingen av volum i prosent i bi-månedlige perioder basert på et gjennomsnitt for 2008 og 2009.

Det er lagt til et eget kapittel med en oversikt over de fem største produktene i hver eneste undergruppe.

69 hovedvaregrupper

Horecarapporten viser salget fra 2005 til 2009 fra grossist, på 69 hovedvaregrupper, til hoteller, restauranter, offentlige spisesteder, institusjoner, kantiner og catering enheter.

Salgsdata fra Asko og ServiceGrossistene danner grunnlaget for statistikkene i årets utgave.

Ved utgangen av 2009 dekker disse grossistene i overkant av 94 prosent av det grossistdistribuerte matvaresalget.

Tøffere for KBS

KBS-rapporten 2010 viser en nedgang i volum på 8,5 prosent og en reduksjon i innkjøpsverdien på 7,9 prosent i 2009. Totalt er innkjøpsverdiene til KBS beregnet til 15,3 milliarder ekskl. mva, noe som er en nedgang fra ca. 16,6 milliarder i 2008.

Bensinstasjonene står for ca 65,8 prosent av innkjøpsverdien og kioskene for 34,2 prosent. Det var også en nettoreduksjon på cirka 100 kiosker og bensinstasjoner i løpet av året.

Alle totalt tall som presenteres på bransjenivå har en feilmargin på +/- 3 prosent.

Les mer og/eller bestill hele rapporten på www.markedsfakta.no

"
Powered by Labrador CMS