HMS-i-havbruk
HMS-i-havbruk

God HMS i havbruk

Havbruksnæringen styrker arbeidet med helse- miljø og sikkerhet (HMS). Det er helt avgjørende for en næring med stadig flere ansatte og større produksjonsenheter, uttaler FHL, Fellesforbundet og Arbeidstilsynet i en felles pressemelding.

Publisert

Havbruksnæringen styrker HMS-arbeidet.

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) har sammen med Fellesforbundet og Arbeidstilsynet utarbeidet en ny brosjyre om arbeidsmiljø og sikkerhet, skriver nettstedet fish.no.

Brosjyren Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk er ment som et verktøy og et hjelpemiddel for å styrke det planmessige arbeidet med HMS i bedriftene. Det er også etablert et eget HMS-utvalg i næringen.

Skadetallet ned

I Norge er det i dag om lag 4000 sysselsatte i kjernevirksomheten knyttet til havbruk. Antall skader pr. tusen ansatt har gått ned siden 1996, men sysselsettingen øker jevnt og derfor er det viktig å holde fokus på godt HMS-arbeid.

Brosjyren gir en bred gjennomgang av både regelverk og HMS-utfordringer, og den fokuserer på de arbeidsmiljøutfordringer som partene anser som størst. Brosjyren kommer som et resultat av at HMS-utvalget ble opprettet.

Profesjonalisert næring

– Utviklingen i havbruksnæringen har vært stor de senere år, og dette har blitt en betydelig og stadig mer profesjonalisert næring. Utvalget mener det er viktig at vi sørger for å være dyktige også hva angår HMS. Det handler om rutiner, systematikk og bevisste holdninger, noe denne brosjyren er et bidrag til, sier utvalgsmedlem Rune Dyrvik, som er fagsjef arbeidsliv i FHL.

Brosjyren kan lastes ned i pdf-utgave her eller bestilles gratis i trykt utgave fra Arbeidstilsynet.

(fish.no/HMS-magasinet)

"
Powered by Labrador CMS