DFDS2

Tar bølgen for den blå planeten

- Vi har tatt enda et viktig skritt mot et bedre miljø, proklamerer maskinsjef Jens Grauballe Eriksen om bord i DFDS-skipet Pearl Seaways. Sammen med Alfa Laval er det arbeidet i mange år med teknologiutvikling for å gjøre skip grønnere. Eller mer blå, som det heter nå.

Publisert

Pearl Seaways er blitt et renere skip (Foto: DFDS)

Nå er blått det nye grønne – planeten består som vi vet av 70 prosent vann – og det er her de marine interesser selv arbeider iherdig for å minimere påvirkningen på havmiljøet.

Så rent som mulig

- Vi skal sørge for at lensevannet som går over bord er så renset for urenheter og oljerester som mulig . De nye renseteknologier spiller på lag med oss som ønsker å holde den blå planeten blå, forteller Chief Engineer Jens Grauballe Eriksen.

Han går i 14-dagers turnus sammen med Niels Mikkelsen om bord i Pearl Seaways, som trafikkerer strekningen Oslo – København – Oslo. 700.000 passasjerer fraktes hvert år, fordelt på Pearl og Crown. DFDS har seilt siden 1866 og har stolte tradisjoner.

Økonomiske incentiver

Moderne utstyr sørger for reduserte vedlikeholdskostnader. Her sjekker maskinsjef Jens Grauballe Eriksen en PureBilge fra Alfa Laval, som finrenser lensevannet og sørger for at det ikke slippes forurensning over bord. (Foto: Jan H. Kalvik)

Innenfor enhver virksomhet i dag er det klare krav til lønnsom drift. De investeringer som gjøres om bord skal ikke bare være miljøriktige, men også være fordelaktige økonomisk. Dette gjelder bl.a. PureBilge, som finrenser lensevannet.

- Derfor er vi tvunget til å sette oss nøye inn i hva som finnes av renseteknologi, hva som er tilgjengelig av utstyr på markedet og ikke minst hvilke lover og regler som gjelder og hvilke regelskjerpelser som er på gang før vi gjør investeringer. Det sier seg selv at feilinvesteringer vil være ekstremt kostbart, påpeker Grauballe Eriksen.

Lønnsom investering

- Men vi skal ikke legge skjul på at det også er lønnsomt å investere i ny teknologi. Samtidig som kompleksiteten på kjemikaliene blir større, kan man ikke lenger bare bygge på de eldre systemene med flere filtre, forteller Grauballe Eriksen.

Dette er noe en har forsøkt, resultatet er høye driftsomkostnader både når det gjelder energiforbruk, filtre, arbeidstimer samtidig som sluttresultatet ikke kan måle seg med for eksempel den nye PureBilge fra Alfa Laval.

- Den klarer rensing av lensevann helt ned til 5 ppm, og overgår alle krav. Og Alfa Laval kan dokumentere dette. For å si det enkelt; De driftstider og resultater Alfa Laval beskriver i sine manualer, stemmer godt overens med virkeligheten, forteller Grauballe Eriksen.

Konkurransefordel

- Nå har det blitt slik at alle kikker etter om man er miljøvennlig. Våre kunder bryr seg om miljøet. Og det er helt klart blitt en konkurransefordel for rederiet at vi er i stand til å dokumentere at vi er opptatt av å minimere vår påvirkning på miljøet, forteller maskinsjef Jens Grauballe Eriksen.

Pressemelding

Powered by Labrador CMS