Madrid Hotellrom Tapet

Bedring for hotellene i 2011, men usikkert videre

Bedret etterspørsel i 2011 medfører en økning i RevPAR for hotellnæringen i Norge. Men det er stor usikkerhet rundt tallene for 2012, heter det i en analyse fra Horwath HTL.

Publisert

Illustrasjonsfoto

RevPAR (inntekt per tilgjengelig rom) er bransjenøkkeltallet som angir muligheten til å drive lønnsomt). RevPAR forventes i gjennomsnitt å bli cirka 452 kroner i 2011, en økning på 3,3 prosent.

Dette fremgår av en analyse utarbeidet av Horwath HTL med basis i den nylig publiserte hotellstatistikken fra SSB for oktober.

Beskjeden vekst

Hotellene i de sju største byene får imidlertid en beskjeden vekst i RevPAR fra 581 kroner til cirka 588 kroner i 2011 (1,2 prosent).

Dette har sammenheng med at 90 prosent av betydelig ny romkapasitet har kommet i disse byene. Hotellene utenfor de største byene får en RevPAR-økning i gjennomsnitt på ca. 3,8 prosent til cirka 377 kroner.

Negativt for 36 prosent i 2010

Selv om RevPAR øker mest utenfor de største byene, er lønnsomhet for hoteller med dette RevPAR-nivået stadig en stor ut fordring. Gjennomsnittlig RevPAR på 377 kroner (rombelegg ca. 45%) betyr at mange hoteller vil slite med å kunne oppnå lønnsomhet også i 2011.

Utvikling av kostnads- og effektivitetsnivå påvirker naturligvis også bunnlinjen (i 2010 hadde 36 prosent av hotellene i Norge negativ bunnlinje).

Forretningstrafikken øker

Et særtrekk ved 2011 er at antall romdøgn har økt ca. to prosentpoeng mer enn gjestedøgn. Dette indikerer at forretningsmarkedssegmentene har økt mer enn ferie/fritidstrafikken.

Usikkert for 2012

Horwath HTL’s ”Sentiment Study” tidligere i høst viste større usikkerhet blant hotellene om fremtidig utvikling. Den nylig publiserte CCI-indeksen (Consumer Confidence Index) for Norge (forbrukernes forventninger) viser svært stor usikkerhet foran 2012. Vi har analysert etterspørselsutviklingen i Norge for hotellovernattinger over tid og sammenlignet med CCI-indeksen. Det viser seg at det er god korrelasjon.

Utsiktene for 2012 påvirkes av både usikker etterspørsel og fortsatt tilførsel av betydelig ny hotellromkapasitet. Det er høyst usikkert om videre vekst i RevPAR kan forventes i 2012.

Norsk Hotellnæring

Norsk Hotellnæring 2011-rapporten scorer høyt hos sine brukere, ifølge en pressemelding:

* 80 prosent synes rapporten er svært interessant. Benyttes til å holde seg oppdatert.

* 80 prosent av de som besvarte evalueringen av Norsk Hotellnæring 2011 - det store flertallet daglig ledere og hotelldirektører - vurderer rapporten som «svært interessant» (score 5 på 5-punkts skala).

* Hotelledelsen benytter rapporten først og fremst til å holde seg oppdatert på utviklingen i hotellbransjen (85 prosent), men også til benchmarking (44 prosent) og som et verktøy i budsjettering og planlegging (36 prosent).

* Kapittel 2 «Oversikt over hotellnæringen i Norge» og kapittel 3 «Markeds- og økonomidata fra spørreundersøkelsen til norske hoteller» fremstår som de mest interessante kapitlene. I tillegg melder hele 80 prosent at temaboksen om kvalitet og service i hotellnæringen var svært nyttig. Utviklingen for distriktshotellene og deres rolle fortsetter å være et aktuelt tema som ønskes behandlet i detalj, også i fremtidige rapporter.

Interesse for å høre mer fra rapporten

Norsk Hotellnæring-rapporten er utgangspunkt for presentasjoner i ulike sammenhenger. Tidligere i høst har så ulike grupper som Organisasjonen for offentlige innkjøpere, studenter på Markedshøyskolen og Norwegian Business Travel Organisation (NBTA) hørt foredrag om hotellnæringen.

I slutten av oktober var 20 distriktshoteller og andre interesserte fra Gudbrandsdalen samlet til møte i regi av Lillehammer Turist om distriktshotellenes situasjon. Fredag 9. desember inviterer Visit Trondheim og Fagråd Reiseliv i næringsforeningen til lunsjmøte om den aktuelle hotellutviklingen i byen.

Pressemelding

Powered by Labrador CMS