Subway-Byporten

17 norske Subway innen årets utgang

Subway har pr. i dag 14 restauranter i Norge, og vil innen utangen av året ha 17. Det legges opp til en kontrollert vekst, uten at den norske kjedeledelsen vil flagge vil flagge et stort antall etableringer verken på kort eller lang sikt.

Publisert

Subway satser målrettet på etablering i kjøpesentre. Her er Subway i Byporten i Oslo. (Foto: Odd Henrik Vanebo)

Det skriver bladet FastFood i sin siste utgave.

– Vi er mer opptatt av å konsolidere kjedens stilling i alle vekstfaser, poengterer Klaus Inge Torp, som er såkalt Development Agent for Subway i Norge.

Det betyr at han har ansvaret for å bygge opp og markedsfører kjeden her hjemme, gjennom Subway Norge AS med kontor i Torggata i Oslo sentrum, som er kjedens serviceselskap, eller sentralledd om man vil. Men vel å merke ikke franchisegiver.

Frittstående kjøpmenn

– Nei, alle franchiseavtaler over hele verden inngås med Subway International. Det er en standardkontrakt.

– Inngangsbilletten koster 7500 €, som dekker 14 dagers innføring i Subway-konseptet og opplæring i systemdriften definert i manual. Modellen er at driverne er frittstående kjøpmenn med stor frihet til å organisere egen butikk så den gir størst mulig lønnsomhet. Altså bør driverne være kremmere av natur: De må ville tjene penger!

Et av verdens sterkeste varemerker

Som franchisetakere får Subway-kjøpmannen til rådighet et av verdens mest kjente og sterkeste varemerker med en meny som elskes av reisende over hele verden.

Alle drivere forplikter seg til å levere produkter av høyeste kvalitet med tilsvarende høy matsikkerhet garantert: Hver eneste sub lages foran gjestens øyne. Han får smurt suben mens han venter, etter selv å ha valgt grovhet og fyll. Det kan sammenliknes med en à la carte-restaurant: Han bestiller og får en individuelt tilberedt rett.

Royalty: 8 prosent

Investeringskostnader og royaltysats? – Kjøpmannen må selvfølgelig dekke investeringskostnadene knyttet til driftstilbehør. Han er jo – og skal være – en frittstående kjøpmann.

Royaltysatsen er åtte prosent, den samme over hele verden, opplyser Klaus Inge Torp.

Skal kunne tjene penger

- Tjener Subway-driverne i Norge penger?

– Å bli franchisetaker er en innfallsport til å bli selvstendig forretningsdrivende. Alle bør vite at å drive forretning, er å operere i en beinhard virkelighet. En ny virksomhet må som regel bygges opp fra grunnen av.

I dag tjener de fleste Subway-kjøpmennene i Norge penger. Noen er i en tidlig fase, men på rett vei. En helt normal situasjon for en kjede av vår type. Som Development Agent for Subway i Norge har jeg felles interesse med hver eneste driver: Hvis ikke han tjener penger, gjør heller ikke jeg det.

Måtte få logistikken på plass

- Hvorfor har ikke kjedeutviklingen gått raskere?

– Vi har brukt noe tid på å få innkjøp, logistikk og råvarekostnad på plass i Norge. Vi er jo ikke er med i EU, og i så måte opererer vi i et marked isolert fra våre internasjonale rammeavtaler. Ting begynner nå å falle på plass og vi er under rimelig god vekst.

Fra 14 til 17

Pr. i dag har vi 14 Subway-restauranter i full drift. I Oslo er vi på plass i Byporten, på Grønlandsleiret og Grünerløkka og i Kirkegata og Storgata. Utover landet er på på plass i Tønsberg (Kilden kino), Porsgrunn (Down Town kjøpesenter), Arendal (Peder Thomassonsgate), Kristiansand (Vestre Strandgate), Stavanger (Torget), Bergen (Sartor senter), Fredrikstad (Nygaardsgata), Bodø (Sjøgata, etablering nr. 2 på City Nord shopping senter).

Etableringer på gang: Subway nr. 6 i Oslo (sentrum), Horten og Kristiansand (etablering nr. 2 i Sørlandssenteret), opplyser Klaus Inge Torp.

Fastfood.no

"
Powered by Labrador CMS