Bagatelle2

Bagatelle mistet skjenkebevillingen

Som konsekvens av bortfallet har styret i A/S Bagatelle besluttet torsdag 26. mai å stenge restauranten og permittere de ansatte med umiddelbar virkning. Det på grunn av at restauranten i dag mottok et brev fra Næringsetaten i Oslo Kommune om bortfall av skjenkebevilling Restauranten blir åpnet på nytt straks ny skjenkebevilling foreligger.

Publisert

I forbindelse med at restaurant Bagatelle ble bygget om og omprofilert høsten 2010, ble det besluttet at aksjene i AS Bagatelle skulle overføres fra AS Holding til Kistefos AS.

AS Holding og Kistefos AS har samme eier. Hensikten var å overlate forvaltningen av eierskapet til Kistefos som har en stor og profesjonell driftsorganisasjon.

Levert ny søknad i dag

I og med at eierskapet i AS Holding og Kistefos AS er identisk, ble transaksjonen av eier ikke definert som en overdragelse som ville utløse krav om ny søknad om skjenkebevilling.

Alkoholloven kommer til anvendelse ved overdragelse av aksjene i en virksomhet som dette, og det må innhentes ny bevilling selv om eieren egentlig er den samme.

Søknad om ny bevilling er i dag håndlevert Næringsetaten.

Styret beklager

Styret i A/S Bagatelle beklager på det sterkeste det inntrufne overfor kunder og ansatte. Styret er i god dialog med Næringsetaten i kommunen, og håper å kunne gjenåpne restauranten så raskt som mulig.

Pressemelding/NTBinfo

"
Powered by Labrador CMS