Ølillustrasjon COLOURBOX (1)

Øl kan bremse demens

For første gang er det påvist en klar positiv sammenheng mellom et lett, men jevnlig, alkoholforbruk og hjernens funksjon i alderdommen. Moderat inntak av øl eller vin kan redusere risikoen for å utvikle demens, viser ny forskning.

Publisert

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Resultatene av forskningsprosjektet ble nylig presentert i fagtidsskriftet Neurology og på et seminar om øl og helse i Brussel.

Positiv effekt

– Vi vet ikke nøyaktig hvorfor små mengder alkohol har denne virkningen på tenkning og hjernens funksjon, sier forskningsleder Vincenzo Solfrizzi ved universitetet i Bari i Italia.

Men han sier alkohol kan ha en positiv effekt både på blodårene og nevronene (nervecellene) i hjernen som kommuniserer med hverandre.

– På den måten kan et glass øl eller vin om dagen bidra til bedre hukommelse i alderdommen.

Forskning viser at et glass øl eller vin om dagen bidra til bedre hukommelse i alderdommen. (Illustrasjonsfoto: The Brewers of Europe)

Store forskjeller

Fra før er det dokumentert at små mengder alkohol kan ha en positiv effekt på høyt blodtrykkk.

Den nye forskningen på alkohol og demens er gjennomført av Center for Aging Brain, Memory Unit, ved Bari-universitetet.

Forskere ved universitetet fulgte 121 mennesker i alderen 65-84 år over en periode på 3,5 år. Alle hadde begynnende demens da undersøkelsen startet. Formålet var å finne ut om drikkemønsteret til forsøkspersonene påvirket utviklingen av demenssykdommen.

– De som ikke drakk alkohol utviklet demens 85 prosent raskere enn de som hadde et moderat alkoholforbruk, sier Solfrizzi.

Flere helsegevinster

– Generelt kan vi si at eldre som nyter øl og vin har bedre helse enn de som ikke drikker alkohol i det hele tatt. Det kan ha sammenheng med deres generelle allmenntilstand. Syke eldre drikke vanligvis ikke alkohol, sier Vincenzo Solfrizzi.

Et moderat alkoholinntak i medisinsk forstand innebærer ett glass øl eller vin for kvinner hver dag, og inntil to glass for menn. Et slikt forbruk har mange positive helsegevinster for voksne mennesker.

Små mengder alkohol kan beskytte nevronene i hjernen mot skade, ha en preventiv effekt mot hjertesykdommer og minske risikoen for noen former for kreft. Øl styrker i tillegg benbygningen, viser summen av internasjonal forskning på området.

Newswire

"

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS