ScamiljøSustainability
ScamiljøSustainability

SCA strammer inn kravene for sine leverandører

SCA, som eier varemerket Tork, går nå et skritt videre i arbeidet med bærekraftige løsninger og strammer inn kravene overfor underleverandører for å sikre at råmaterialer i produktene fremstilles på en samfunnsansvarlig måte. De nye globale kravene til leverandører er utformet på bakgrunn av samfunnsendringer og det faktum at SCA får stadig flere leverandører i ulike land.

Publisert

– Vi ser at det er en internasjonal trend at kunder og forbrukere er opptatt av samfunnsansvar og ønsker å kjøpe produkter fra leverandører som tar dette seriøst, sier Hilde Charlotte Solheim, direktør for Reise Norge i HSH, Hovedorganisasjonen for handel og tjenester.

Ta det på alvor

– For at sluttbruker også i hotell og restaurantbransjen skal få anledning til gjøre gode miljøvalg, må bransjen jobbe med leverandører som tar dette på alvor. Det er derfor gledelig at store internasjonale varemerker velger å gå i front, ta samfunnsansvar og gi garantier for at alle som er involvert i produksjonen blir ivaretatt på en slik måte som norske kunder og forbrukere kan være bekjent av, sier Solheim.

Arbeidet for bærekraftige løsninger i sammenheng med miljø, kvalitet og samfunnsansvar har lenge vært viktig for SCA. De nye globale leverandørkravene er svært strenge når det gjelder bedriftenes samfunnsansvar, og leverandører må forplikte seg til å følge kravene ved å undertegne en skriftlig erklæring.

Line Pedersen.

- I forkant av utviklingen

– Vi mener det er viktig å ligge i forkant av utviklingen på dette området. Våre kunder etterspør dette og vil forsikre seg om at Tork hygieneartikler og dispensere ikke bare er miljøvennlige, men også produsert på en samfunnsansvarlig måte, uttaler Line Pedersen, produkt- og markedssjef for varemerket Tork.

Leverandørkravene dekker områder som kvalitet, produktsikkerhet, miljø, kjemikalier og samfunnsansvar. Når det nå blir lagt stor vekt på samfunnsansvar, betyr det enda strengere kontroll for å sikre at leverandørene tilbyr sikre arbeidsforhold for sine ansatte, at de betaler lovfestet tarifflønn, at det ikke forekommer barnearbeid i fabrikkene, at arbeidstidsbestemmelser blir fulgt osv.

En erklæring

– Leverandører må nå undertegne en erklæring om at de slutter seg til våre regler, og de er nødt til å dokumentere og følge opp tiltak i større grad enn de måtte før, sier Pedersen.

SCA er allerede i gang med å gjennomføre kontroller i leverandørenes fabrikker. Økt søkelys på samfunnsansvar betyr også at alle leverandører må dokumentere sin status på dette området i Sedex*-databasen, der de må svare på spørsmål om samfunnsansvar. På bakgrunn av leverandørenes svar og geografiske plassering, vil risikonivået bli vurdert, og utvalgte leverandører vil bli underlagt en spesiell kontroll med hensyn til samfunnsansvar.

Handlingsplan for forbedringer

Det blir laget en handlingsplan for de leverandørene som ikke oppfyller SCAs krav, og sammen med SCA vil fabrikken samarbeide om å gjøre forbedringer slik at kravene kan oppfylles.

– SCA er en ledende bedrift innen miljø- og kvalitetssikring, men minst like viktig er det samfunnsansvaret vi påtar oss. Kundene våre spør ofte om hvordan vi kan gi garanti for arbeidet hos leverandørene – noe også våre medarbeidere, ideelle organisasjoner og investorer er interessert i å vite, sier Pedersen.

Pressemelding

Powered by Labrador CMS