E-post 3
E-post 3

Vi arbeider selv om vi har ferie

Ferien er her, og for mange er det en etterlengtet pause fra jobbhverdagen. Men en ny undersøkelse viser at hele en av tre arbeidstakere har planlagt å jobbe i ferien, selv uten at arbeidsgiver har bedt om dette. Grunnen er at vi ønsker å komme à jour. Mange mail er en av stressfaktorene.

Publisert

Mailen er en stressfaktor i ferien. (Illustrasjonsfoto)

Undersøkelsen, utført av analysebyrået InFact for bemanningsselskapet Xtra personell, viser at 33,3 prosent av de spurte svarer at de kommer til å jobbe i ferien.

Det er flere menn enn kvinner som oppgir at de ikke kan koble av jobben i ferien (37,9 prosent mot 28,6 prosent).

Flere kvinner enn menn

Hovedgrunnen til at så mange velger å bruke ferien sin på å jobbe, er at de skal komme à jour. 29,6 prosent oppgir denne årsaken. Det er flere kvinner enn menn som benytter seg av ferien for å komme à jour

(36,5 prosent mot 24,5 prosent). Det er også flere ansatte i offentlig sektor (39,3 prosent) enn i privat sektor (23,1 prosent) som svarer at de må jobbe i ferien for å komme à jour. For ansatte i privat sektor er det nesten like stor andel (22,7 prosent) som svarer at de må jobbe i ferien på grunn av hasteoppdrag. Blant de unge er imidlertid en av hovedårsakene at de ikke har noe annet å finne på.

Pliktoppfyllende

– Tallene forteller oss at norske arbeidstakere er pliktoppfyllende og oppofrende overfor arbeidsgiver. Samtidig kan det også tyde på at arbeidsbelastningen for mange er så stor at de ikke klarer å løse alle oppgaver i løpet av ordinær arbeidstid, og derfor må ta ferier i bruk for å komme à jour, sier administrerende direktør Hanne Zimmermann i Xtra personell Norge.

– Feriejobbingen skjer på bakgrunn av teknologiutviklingen som gjør at vi har de tekniske hjelpemidlene til å jobbe fra hvor som helst, når som helst. Samtidig gjør denne teknologien at vi blir engasjert i mye mer enn før. Det er enkelt å bli satt på kopi på en mail, og så vokser arbeidsmengden, sier Zimmermann.

IT-bransjen skiller seg ut

For de som svarer at de ikke klarer å koble av jobben som hovedårsak til feriejobbingen, skiller IT-bransjen seg ut negativt. Hele 13,8 prosent av de ansatte innenfor denne bransjen oppgir dette som grunn. Tilsvarende tall i for eksempel industri- og produksjonsbransjen er 2,3 prosent.

– Det handler nok i stor grad om at det i mange av IT-yrkene er lettere å ta med seg jobben i ferien enn for ansatte i andre bransjer, men også at de jobber i et prosjektrelatert yrke hvor man alltid er på i utgangspunktet, sier Zimmermann.

For de ulike aldersgruppene er det flest unge mellom 18-29 år som har planlagt feriejobbing. Over halvparten (52,8 prosent) i denne gruppen svarer at de vil jobbe i ferien sin. Tilsvarende tall for personer mellom 45-64 år er 23,7 prosent.

Lavere inntekt – jobber mer

Resultatene viser også at det er overvekt av personer som tjener mindre enn 250 000 kroner i året som velger å jobbe i ferien (26,3 prosent). Til sammenligning svarer kun 8,6 prosent av de med inntekt over750 000 kroner det samme.

Den landsrepresentative undersøkelsen ble gjennomført i perioden 20-21 mars og 1008 yrkesaktive nordmenn over 18 år ble spurt over telefon.

Pressemelding

"
Powered by Labrador CMS