Bergen COLOURBOX1186184
Bergen COLOURBOX1186184

Svært god hotellsommer i de største byene

Alle de sju største «hotellbyene», Gardermoen inkludert, hadde vekst i antall solgte rom fra sommeren i fjor til sommeren i år.

Publisert

Bergen er beleggsvinneren. (Foto: Colourbox.com)

Kun Bergen og Oslo med Fornebu hadde nedgang i belegget, men det var minimalt tross betydelig kapasitetsøkninger, viser helt ferske tall fra Benchmarking Alliance, som er bearbeidet og analysert av Peter Wiederstrøm i Horwath Consulting.

Større romkapasitet

Kilde: Benchmarking Alliance, bearbeidet av Peter Wiederstrøm i Horwath Consulting. (**) Stavanger er inklusiv Sola, Sandnes og Jæren.

Flere storbyer har fått tilført betydelig romkapasitet det siste året. I årets sommersesong, her definert til perioden 16.juni – 17. august, var kapasitetsøkningene store både i Tromsø (+21 %), Bergen (+10,9 %), Stavanger (+7 %) og Oslo med Fornebu (+4,5 %).

– Til tross for disse økningene var det kun i Bergen og Oslo med Fornebu at belegget falt i tilsvarende periode, men fallet var kun på ca. 1 % i disse to byene. I de andre 5 steg belegget, kommenterer Wiederstrøm.

Svak prisutvikling på hotellrom

Kilde: Benchmarking Alliance, bearbeidet av Peter Wiederstrøm i Horwath Consulting. (*) Hotellrombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom. (**) Stavanger er inklusiv Sola, Sandnes og Jæren.

– Som det gikk frem av vår halvårsstatistikk har prisutviklingen på hotellrom vært svak i år. Trenden fortsatte i sommer. Bortsett fra Tromsø som fikk bokført en prisvekst på over 12 %, var det kun relativt svak vekst eller nedgang i de andre byene, sier Wiederstrøm videre.

Saken fortsetter under illustrasjonen

Kilde: Benchmarking Alliance, bearbeidet av Peter Wiederstrøm i Horwath Consulting(*) Hotellrompris er losjiinntekt eks. MVA per solgte rom. «Moms» og frokost er altså ikke med. Legger man på ca. 150-200 kroner får man prisen som kunden betaler. (**) Perioden 16.06.2014 – 17.08.2014 (i år), perioden 17.06.2013 – 18.08.2013 (i fjor). (***) Stavanger er inklusiv Sola, Sandnes og Jæren.

Oppløftende for Bergen

Hele 10,9 % flere hotellrom var i spill i «sommersesongen» i Bergen i år.

(16. juni – 17. august) enn i fjor. Likevel sank robelegget bare med rundt 1 %.

– Man «absorberte» altså nesten all den nye romkapasiteten fordi man solgte 9,7 % flere rom enn i samme periode i fjor. Dette er oppløftende for byens hoteller, mener Wiederstrøm.

Kanonsommer i Stavanger

Kanonsommer i Stavanger. (Foto: Morten Holt)

Det ble en «kanonsommer» for Stavanger-hotellene. – Tross en kapasitetsvekst på 7 % økte rombelegget i sommer fra 62,5 til 67,4 %, sammenlignet med sommeren i fjor. Romprisene økte med 2,1 % i samme periode, sier Wiederstrøm.

Oslo-hotellene holdt nesten stand

Oslo-hotellene holdt nesten stand i sommer. Tilveksten i antall hotellrom var på 4,5 %. Økningen i gjestetilførselen var ikke fullt så stor (+3,6), og dermed sank rombelegget ørlite fra 65,9 til 65,3 %.

– Oslo med Fornebu er det desidert største hotellmarkedet i landet. Legger man til hotellene ved byens hovedflyplass (Ullensaker) får man flere tilgjengelige hotellrom enn i Bergen, Trondheim, Værnes, Stavanger, Sola, Sandnes og Tromsø til sammen, sier Wiederstrøm.

Fin vekst i Kristiansand

Sommeren sett under ett bød på fin beleggsvekst for hotellene i Kristiansand.

– Det var likevel et stykke opp til Bergen som også kom foran på pris-oversikten, dog knepent, kommenterer Wiederstrøm.

Lavest belegg i Trondheim

Blant landets seks største hotellbyer var Trondheim med Værnes*den med det laveste sommer-belegget. Det til tross for at det ble solgt 3,6 % flere hotellrom i perioden 16. juni – 17. august i år enn i tilsvarende periode i fjor.

– Rombelegget steg med 4,5 %, men romprisene falt med betydelige 7,6 %, og dermed falt samlet losjiomsetning på hotellene med 4,3 %, sier Wiederstrøm.

(*) Hotell Scandic Lerkendal (åpnet 5. august) er av tekniske årsaker foreløpig ikke med i tallmaterialet.

Kraftig vekst med sjakk-OL

Tromsø hadde kraftig beleggsvekst i sommer - takket være sjakk-OL. (Foto: Colourbox.com)

Mest «imponerende» var utviklingen i Tromsø, der belegget steg med 17 % til tross for en kapasitetsvekst på 21 %.

- Sjakk-OL er naturligvis mye av forklaringen, sier Peter Wiederstrøm.

Les mer på Horwathhtl.no

"
Powered by Labrador CMS