Norsk flagg natur Senja Nord-Norge turisme (6)

Jubler over millionstøtte til kompetanseutvikling

Både Ann Heidi Hansen i NordNorsk Reiseliv, bedriftene og utdanningspartnerne kan slippe jubelen løs etter at det i går ble klart at næringsmiljøet Innovative Opplevelser får inntil 1,75 millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge til kompetanseutvikling.

Publisert

Illustrasjonsfoto: Morten Holt

– Dette betyr svært mye for arbeidet med å tilrettelegge for en kunnskapsbasert utvikling av reiselivet i nord, sier Hansen.

Hun har i mange år vært en viktig medspiller for prosjekter i regi av Innovative Opplevelser. Pengene skal både brukes til å utvikle og igangsette et helhetlig kompetansetilbud for studenter og som etter- og videreutdanningstilbud til dem som allerede jobber i næringen.

Ann Heidi Hansen, merkeansvarlig i NordNorsk Reiseliv.

– Fremtidsrettet kompetanse innen opplevelsesbasert turisme og en langsiktig profesjonalisering av næringen er nøkkelfaktorer for økt lønnsomhet i den enkelte bedrift og for trafikkutviklingen til landsdelen, fortsetter Hansen.

Skreddersydde kompetanseprogram

– Et viktig mål med denne satsningen er å utvikle et skreddersydd kompetanseprogram som treffer behovet i næringen» sier prosjektleder Bård Jervan i Innovative Opplevelser. Opplevelsesbasert reiseliv er inne i en rivende utvikling, og det er viktig at utdanningstilbudene er fremtidsrettet og gir aktørene den kompetansen de trenger for å ta ut potensialet sitt. En målsetning er å få ny innsikt om opplevelser fra det store forskningsprogrammet Opplevelser i Nord inn på pensumlistene.

– NOVADIS-senteret ved Nordlandsforskning blir derfor en sentral medspiller, sier Jervan.

Campus Lofoten

Hurtigruten møtes utenfor Henningsvær i Lofoten. (Foto: Morten Holt)

Målet med satsingen er å få til et stort kompetanseutviklingsløft i regionen. Dette handler både om praktiske kurs av en dags varighet, til fagskoleutdanning og muligheten for å ta en Mastergrad på ledelse av opplevelsesbedrifter ved UiN.

En målsetning er å etablere et Campus Lofoten slik at tilbudene kommer nært bedriftene i denne viktige turistregionen. I Lofoten ligger også den nye Fagskolen for Reiseliv, som blir en viktig samarbeidspartner.

Et meget godt prosjekt

Innovative Opplevelser har levert en svært god søknad, hvor de presenterer et meget godt prosjekt. Det sier seniorrådgiver i Innovasjon Norge, Per Øyvind Voie. Han er ansvarlig for Innovasjon Norges tjeneste Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø, og ser frem til å følge prosjektet tett fremover.

– Reiseliv er en veldig viktig næring i store deler av Nordland, og med en nyopprettet fagskole i Lofoten og et tett samarbeid med Universitet i Nordland ligger grunnlaget godt til rette for kompetanseutvikling, sier Voie.

– Vi gleder oss til å jobbe sammen med både prosjektledelsen og de regionale samarbeidspartnerne for at målene i prosjektet skal nås. Vi håper kompetansesatsingen både vil styrke grunnlaget for eksisterende arbeidsplasser og legge grunnlaget for nye, sier Voie.

Nettverkssamarbeid

Innovative Opplevelser er et nettverk av bedrifter, attraksjoner og FoU-partnere som jobber med å styrke egen utvikling. Dette skjer gjennom felles innovasjonsprosesser, økt samarbeid og kompetansebygging knyttet til opplevelsesbasert verdiskaping. Bedriftene ligger hovedsakelig i Lofoten, Vesterålen, Narvik/Ofoten og Bodø/Salten, en region som står for 40 prosent av all turisme i Nord-Norge.

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø

* Tjeneste i Innovasjon Norge

* Lyser ut 20 millioner hvert år til kompetanseutvikling

* Skal bidra til kompetansearbeidsplasser over hele landet

* Prosjektene velges ut i samarbeid med Siva, Forskningsrådet og fylkeskommunene

* Finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kilde: Innovasjonnorge.no/kompetanse

Pressemelding

Powered by Labrador CMS