Allergenmerking 1
Allergenmerking 1

Ønsker praktisk ordning for allergenmerking

13. desember trer EU-kravet om skriftlig merking av alle allergener i ikke-ferdigpakket mat i kraft. NHO Reiseliv mener dialog mellom bedrift og kunder er nødvendig, og ikke kun direkte skriftlig merking.

Publisert

NHO Reiseliv er opptatt av at allergenmerkingen lar seg gjennomføre på en god måte som er praktisk for bedriftene, og ikke hindrer kokkens kreativitet på kjøkkenet, samtidig som allergikerens behov skal bli ivaretatt.

Det nye regelverket for merking av mat, matinformasjonsforordningen, krever at informasjon om allergener skal være tilgjengelig for forbrukerne skriftlig.

Skal ikke hindre kokkens kreativitet

Mattilsynet kom med ny informasjon sent i oktober i år om at denne informasjonen må være tilgjengelig direkte for forbruker. Tidligere har informasjonen kunnet gis muntlig på forespørsel fra gjesten.

NHO Reiseliv er opptatt av at allergenmerkingen lar seg gjennomføre på en god måte som er praktisk for bedriftene, og ikke hindrer kokkens kreativitet på kjøkkenet. Samtidig skal allergikerens behov bli ivaretatt.

Dialog sammen med skriftlig informasjon

Næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv, Ingjerd Sælid Gilhus.

– NHO Reiseliv har ønsket at det i menyen eller på skilt kan stå at man kan henvende seg til personalet for å få informasjonen skriftlig, eventuelt at man kan bruke smarttelefoner eller lignende for å få informasjonen. Dette har så langt blitt avvist av Mattilsynet, noe vi synes er beklagelig, sier næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv, Ingjerd Sælid Gilhus, og fortsetter:

– Vår oppfatning er at mange allergikerne selv ønsker en dialog med betjeningen om dette, fremfor kun skriftlig informasjon, sier

Påvirker mangfoldet

Tor Lundsholt, daglig leder for Ullevaal Restaurantdrift AS.

NHO Reiseliv frykter et for stramt regelverk kan påvirke mangfoldet og den gode opplevelsen i mattilbudet som tilbys forbrukerne, og medføre færre menyvalg da merkingen vil ta mye tid og øke kostnadene til bedriftene.

– Den nye allergenmerkingen vil selvfølgelig kreve mye mer når det gjelder gjennomføring av menyskifter og utvikling av de forskjellige menyene våre. Vi vil også måtte merke alle buffeter, samt alt av catering. Når man jobber mye med skreddersøm av arrangementer og dagens menyer etter ønsker fra gjester og tilgang på råvarer, så vil dette selvfølgelig føre til merarbeid, sier Tor Lundsholt, daglig leder for Ullevaal Restaurantdrift AS.

Han tror ikke det nye regelverket vil begrense kreativiteten til kokken, men sier at det vil hindre mye av fleksibiliteten i å gjennomføre raske skifter i menyene.

Må utarbeide gode rutiner

NHO Reiseliv understreker at det er helt avgjørende for bedrifter innenfor serveringsbransjen å ta hensyn til kundegruppen med allergikere. Næringen lever av sine gjester, og er bevisst på at allergikere skal oppleve samme grad av gjestfrihet som andre kundegrupper.

Det å kunne gi opplysninger om ingredienser som kan utløse allergi eller intoleranse hos gjestene, er blitt en del av bedriftenes rutiner.

Bruker allerede tid på dette

Torben Stæhr, administrerende kjøkkensjef ved Scandic Holmenkollen Park Hotell (var Rica Holmenkollen Park Hotell frem til 25. november). tror allergenmerkingen på mange måter kan gjøre jobben lettere for kjøkkenet, så lenge Scandic-kjeden sentralt utarbeider gode rutiner for merkingen.

– Min erfaring er at vi allerede bruker ganske lang tid på å tilpasse menyene for allergikere. Har du et selskap på 100 personer har kanskje opp til en femtedel en eller annen form for allergi.

Dette er jo ting vi allerede tar hensyn til, men får vi et godt praktisk arbeidsverktøy i form av en mal som er lett å administrer, håper jeg denne merkingen vil gjøre jobben lettere for oss, og ikke minst lettere for gjestene når de skal velge, sier Stæhr.

For buffetservering kunne Stæhr for eksempel tenke seg små skilt med rettens navn og symboler, og en plansje godt synlig i salen som forklarer symbolenes betydning.

Svært mange reguleringer

– Vi er så absolutt ikke motstander av at allergikere skal få så god informasjon som mulig om allergener i maten de kjøper, men vi mener Mattilsynet går for langt i sine krav som at den skriftlige informasjonen skal være tilgjengelig direkte for kunden, sier Sælid Gilhus.

Serveringsnæringen forholder seg allerede til svært mange reguleringer, og det næringen trenger er dereguleringer, ikke enda flere reguleringskrav, mener NHO Reiseliv.

Må gi bransjen tid

Det nye EU-kravet trer i kraft midt i den travleste tiden for serveringsbransjen, nemlig julebordsesongen. Dette håper NHO Reiseliv Mattilsynet vil ta hensyn til.

– Vi håper Mattilsynet lar bedriftene komme i gang med ordningen på en god måte, og at de venter med sanksjoner, og i første omgang har fokus på å gi bedriftene god veiledning da det har vært mangelfullt med informasjon hittil, sier Sælid Gilhus.

Lundsholt håper også at bransjen nå får tid til å vende seg til det nye påbudet.

– Vi tror vi har funnet et system som gjør at vi bruker avpassede ressurser for å gjennomføre den jobben dette vil medføre. Men det er som med de fleste ting, det trengs tid for å venne seg til nye rutiner. Det ligger nå et stort ansvar hos restaurantene i forhold til å få med seg alle allergenene i merkingen av menyene. Vi må ta dette enda mer alvorlig nå da alle med allergi og matintoleranse faktisk skal kunne stole på merkingen og ikke skal spørre kokken om råd om hva man kan spise og ikke, sier Lundsholt.

Pressemelding

Powered by Labrador CMS