Hanen logo

Har stor tro på bygdeturismen sommeren 2014

Hele 89 prosent av bedriftene i en nylig gjennomført undersøkelse blant bygdeturisme- og gardsmattilbydere her i landet, tror at sommeren 2014 blir som i 2013 eller bedre.

Publisert

Samtidig er 71 prosent av bedriftene ganske eller svært optimistiske når det gjelder fremtiden for deres egen virksomhet, mens vel 26 prosent er ”midt på treet”.

Denne medlemsundersøkelsen viser at det er meget stor optimisme blant medlemmene i Hanen – næringsorganisasjonen for bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske i Norge. Datainnsamlingen ble avsluttet 8. juni, 219 bedrifter svarte og undersøkelsen fikk en svarprosent på 54.

Veldig fornøyd med tallene

– Selvsagt er vi veldig fornøyd med disse tallene, sier daglig leder i Hanen, Bernt Bucher Johannessen.

– Samtidig må vi huske på at en rekke av våre medlemmer har hovedsesongen på høsten og frem mot jul. Det gjelder særlig matprodusentene. Men sommersesongen er meget viktig for alle som tilbyr bygdeturisme med overnatting, servering og aktiviteter/opplevelser. At hele 89 prosent av de som svarte, tror på en like god eller bedre sommer i år sammenlignet med i fjor, viser at det er stor tro på at dette blir en god sommersesong for de fleste av våre medlemmer. De samme undersøkelsene i 2013 og 2012, viste tilsvarende forventninger på 81 prosent og 80 prosent, så troen på en god sommersesong har holdt seg høy gjennom mange år – og slått til de tidligere årene! Det er selvsagt stor usikkerhet knyttet til hvordan resultatene til slutt blir for denne sommeren, men så langt ser det altså meget lyst ut hos de fleste, sier Bernt Bucher Johannessen.

Tror på bedre 2014 enn 2013

– Utviklingen til nå i 2014 viser også gode tall for de fleste i følge undersøkelsen, understreker markeds- og mediesjef i Hanen, Ole Jonny Trangsrud.

– 85 prosent av de som svarte på undersøkelsen vår, sier at så langt er 2014 som i fjor eller bedre. Blant de som svarte på undersøkelsen, var det bare to prosent som sa at 2014 så langt har vært mye dårligere enn i fjor, mens 13 prosent svarte litt dårligere. Selvsagt er situasjonen vanskelig for enkelte av våre medlemmer, men det generelle inntrykket er at man ikke har noen krise blant bygdeturisme- og gardsmatbedriftene.

– På spørsmål om hele 2013 sammenlignet med 2012, får vi også gode tall. Hele 60 prosent av de som svarte, hadde et 2013 som var litt eller mye bedre enn 2012, og 28 prosent sier at 2013 var omtrent som 2012. Totalt svarte 89 prosent at 2013 var som 2012 eller bedre, mens det tilsvarende tallet for ett år siden var 83 prosent og for to år siden 79 prosent. Dette er meget gode tall for utviklingen innen bygdeturisme og gardsmat, sier Trangsrud.

Er optimister

– Samtidig vil jeg trekke frem at optimismen fortsatt er meget stor blant bedriftene innen bygdeturisme og gardsmat her i landet også når det gjelder fremtiden, sier Trangsrud.

Hele 71 prosent av de som svarte på undersøkelsen, er svært eller ganske optimistiske når det gjelder fremtiden for deres egen virksomhet. Samtidig er 26 prosent «midt på treet».

– Bare to prosent av de som svarte, er ganske pessimistiske (5 svar) og ingen er svært pessimistiske. Vi står ved innledningen til en spennende sommersesong, men det er ingen tvil om at optimismen råder innen bygdeturisme og gardsmat her i landet, sier Ole Jonny Trangsrud.

Pressemelding

Powered by Labrador CMS