Rica Elgstua John Tømte og Nina Bogerud Caspari20
Rica Elgstua John Tømte og Nina Bogerud Caspari20

I pluss første driftsår

Elgstua AS, der Rica Elgstua er den mest sentrale i driften, kan allerede i første driftsår vise til et solid plussresultat. Selvfølgelig betyr det mye at gamle Elgstua ligger i bunnen.

Publisert

– Vi tror på en omsetning på mellom 46 og 47 millioner kroner inneværende år, sier administrerende direktør og eier John Tømte og hotelldirektør Nina Bogerud Caspari. (Foto: Morten Holt)

Opprinnelig var det budsjettert med en omsetning på mellom 43 og 44 millioner kroner inneværende år, men trafikken det første året, fra åpningen 1. juni til utgangen av 2013, var betydelig større enn forventet, og nå er budsjettet justert opp for 2014.

– Vi tror på en omsetning på mellom 46 og 47 millioner kroner i år, sier administrerende direktør og eier John Tømte.

Respons i K/K-markedet

Tilstrømningen av gjester har vært større enn forventet på Rica Elgstua. (Foto: Lars Bryhn Nyland)

– Responsen i markedet har vært veldig god, spesielt på kurs- og konferansesiden. Det er vårt hovedfokus også i tiden som kommer, legger hotelldirektør Nina Bogerud Caspari til.

Mange bedrifter og organisasjoner velger 2-dagerskurs, noe sågar også 3-dagerskurs med to overnattinger, noe som gir nyttige kroner i Elgstua-kassa.

– Vi har både private og kommunale/fylkeskommunale kursgjester, og ved overnatting drar dette med seg god trafikk i restauranten, som igjen har fått veldig gode tilbakemeldinger for sin kvalitet, sier Bogerud Caspari, som også legger til at også byens innbyggere virker å ha satt pris på nok et restauranttilbud.

I tillegg lever «gamle» Elgstua sitt eget liv – med sin tradisjonskost og faste gjester. I fjor sommer hadde kafeen 600 gjester i snitt – per dag fra mai til september.

Kjeden generer god trafikk

Elgen har «alltid» stått foran gamle Elgstua. Bak nye Rica Elgstua Hotel. (Foto: Solrunn Irene Nordlien)

– Så langt er nok omtrent 50 prosent gjestene våre kurs- og konferansegjester, noe som er vårt hovedfokus, mens resten fordeler seg omtrent jevnt mellom yrkestrafikk og ferie/fritid, men kjeden genererer god trafikk til alle segmentene, forklarer hotelldirektøren videre.

Belegget på hotellet var 45 % det første året. I 2014 er det budsjettert med en økning på to prosent. – Ut fra pågangen å dømme er det kanskje ikke «hårete nok», sier hun smilende.

Snart skal det skiftes kjede. Rica blir historie, og alle Rica-hotellene skal på sikt konverteres til Scandic-hoteller.

Nå forbereder både ledelse og ansatte på Rica Elgstua – i likhet med på andre Rica-hoteller, seg på en tilværelse under Scandic-paraplyen.

Er klare for Scandic

Kjøkkensjef Halvor Riisen Grøt, hotelldirektør Nina Bogerud Caspari og administrerende direktør John Tømte. (Foto: Morten Holt)

Hotelldirektør Nina Bogerud Caspari ønsker ikke å spekulere i fremtiden, men forteller at hun har hatt et interessant og spennende møte med Scandic-ledelsen i Norge, og at hotellet nå er klart for å bli et Scandic-hotell.

– Det blir spennende. Vi vet ikke helt hva som skjer, men Scandic og Rica står for de samme verdiene. Det er mange likhetstrekk mellom Scandic og Rica. Vi satser på god mat, det gode vertskapet og på gode miljøløsninger, sier hotelldirektør Nina Bogerud Caspari.

Positivt for gjestene

Foto: Lars Bryhn Nyland.

– Nå får Scandic en fantastisk god dekning i både Sverige og Norge, noe som i aller høyest grad vil være positivt for Rica Elgstuas gjester. For oss i Elverum ser vi mulighet til å nå et langt bredere spekter av kunder, gjennom et stort kundenettverk i alle land Scandic er representert, og ikke minst som største aktør i Sverige. Det er jo tross alt vårt største marked etter Norge. Det vil generere trafikk, sier hun.

Omprofilering vil koste

Når hotellet omprofileres er det foreløpig ikke tatt stilling til, men konkurransemyndighetene godtok oppkjøpet i mars, og da vil ting gå sin gang i månedene som kommer.

– Rica Elgstua Hotel er jo et nytt hotell i Rica-kjeden, og er dermed ikke så etablert som merkenavn. Et raskt skifte til Scandic Elgstua Hotel, vil derfor trolig ikke bli noen stor omveltning rent markedsmessig, tror Bogerud Caspari.

– Kostnadsmessig derimot, er dette svært uheldig for oss. Vi har i vårt første driftsår gjort spesielt store investeringer både i systemer, profilering og i personalutvikling for å tilpasse oss Rica Hotels. Et skifte vil derfor betinge gode løsninger for oss slik vi ser det, mener hun.

Ikke klokt å stå alene

Også elg på veggen på rommene på Rica Elgstua. (Foto: Morten Holt)

– Vi er likevel gjennom vår franchiseavtale med Rica Hotels naturligvis positive til en konstruktiv dialog om å videreføre samarbeidet med ny konsepteier. Å «stå alene» er ikke et klokt valg i dagens marked, men det har heller ikke vært diskutert, sier hotelldirektøren på Rica Elgstua Hotel.

Les hele saken om Rica Elgstua i Horeca nummer 3, som hadde utgivelse i mai 2014

Powered by Labrador CMS