Voksenåsen Tommy Kleiman og Øystein Edwardsen21
Voksenåsen Tommy Kleiman og Øystein Edwardsen21

Halverer strømutgiftene på Voksenåsen

27 geobrønner nede i fjellet på Voksenkollen skal sørge for at Voksenåsen Kultur- og Konferansehotell slipper vesentlig billigere unna strømregningene i årene som kommer.

Publisert

Hotelldirektør Tommy Kleiman og prosjekt- og byggeleder Øystein E. Edwardsen ved rørsystemet som ledes inn i hotellet fra de 27 geobrønnene. (Foto: Morten Holt)

Voksenåsen Kultur- og Konferansehotell fremstår i ny drakt denne høsten. Mandag 4. august var det offisiell åpning av et helt nytt kjøkken, samt første byggetrinn av et stort utvidet ENØK-prosjekt med geobrønner og varmepumper.

– Eieren av stedet, Statens Fastighetsverk i Sverige (kulturdepartementet), ønsket å senke strømutgiftene på stedet, og slik kom prosessen i gang, forteller hotelldirektør Tommy Kleiman.

27 gebrønner i fjellet

Utsikt over deler av området som de 27 brønnene er boret ned i fjellet. (Foto: Morten Holt)

– Vi har boret 27 dype hull (20 cm i diameter) i bakken rundt på tomten på hotellet for å hente geovarme. Fra de 200 meter dype hullene, totalt 5400 meter med energibrønner skal det hentes nødvendig varme på kalde dager og tilstrekkelig med kjøling på varme sommerdager. Det er beregnet at det kan hentes 42 watt på hver løpemeter brønn. Varmepumpene vil da avgi en samlet effekt på ca. 700 kWh, forklarer innleid prosjekt- og byggeleder Øystein E. Edwardsen i Sweco Norge AS.

– På sikt vil anlegget gi en svært rimelig kilowattimepris for oppvarming og kjøling, hentet fra «moder jord», sier Edwardsen smilende.

Strømutgiftene halveres

Helt gratis er det ikke i startfasen. Første byggetrinn koster eierne 13 millioner kroner, det andre byggetrinnet rundt tre millioner kroner, men på sikt vil det føre til store innsparinger på el-budsjettet til hotellet.

7000 kvadratmeter med areal på hotellet skal varmes opp eller kjøles ned. Frem til nå har hotellet brukt om lag 2,5 millioner kWh i året, men nå vil dette tallet senkes betraktelig.

– Når alt står ferdig og de elektriske panelovner er byttet ut med vannbåren varme, vil hotellets strømutgifter halveres, sier Edwardsen. Det betyr at det hele er spart inn i løpet av 10 til 13 år.

Prosessen

Det er beregnet at det kan hentes 42 watt på hver løpemeter brønn. Varmepumpene vil da avgi en samlet effekt på ca. 700 kWh, forklarer innleid prosjekt- og byggeleder Øystein E. Edwardsen (til venstre) i Sweco Norge AS. (Foto: Morten Holt)

Prosjektleder Edwardsen forklarer videre:

– I hvert av hullene er det senket et uformet rør/kollektor. Rørene fra de 27 geobrønnene samles i fire samlekummer. Derfra ledes rør inn til energisentralen der varmepumpene står.

– Når anlegget settes i drift pumpes det en spritblanding (30 % sprit fra Arcus og 70 % vann) ned i rørsystemet, som sirkulerer i hullene. Denne holder om lag 0 grader ved jordoverflaten. I bunnen av hullene er det pluss 7 grader, og når blandingen tas opp igjen vil den hold om lag pluss 5 grader. Dette komprimeres opp til 45-50 grader i kompressoranleggene i varmepumpene. Jeg kaller det hele «omvendt kjøleskapsprosess», forklarer Edwardsen.

Henter varme og kjøling

Voksenåsen Kultur- og Konferansehotell - med Tryvann i bakgrunnen. (Foto: Hotellet)

På varme sommerdager hentes det kjøling fra fjellet/moder jord. Dette bevirker at fjellet blir varmet opp. Denne varmen kan så hentes ut når det blir varmebehov i bygget om høsten.

På forhånd kan de aldri vite nøyaktig hvor mye hvert hull vil avgi. – Noen kan være mer effektive enn andre, men vi finner raskt ut hvordan de reagerer når det settes i drift. Vi har gjennomført en responstest på et hull, og det avga som nevnt ca. 42 watt, sier Edwardsen.

Helt nytt kjøkken

– Målet er å halvere strømutgiftene, sier hotelldirektør Tommy Kleiman. (Foto: Morten Holt)

Parallelt med ENØK-prosjektet har også Voksenåsen fått et helt nytt og moderne kjøkken denne sommeren. I en hektisk periode i sommerferieukene ble det nye og utvidede kjøkkenet installert. Alt utstyr er skiftet ut, det nye levert av Myhrvold Storkjøkken. Klima & Bygg har vært totalentreprenør.

– Det gamle kjøkkenet var fra 80-tallet, og det var behov for total utskifting. Samtidig er det lagt nye overflater som er lette å rengjøre, samt ny LED-belysning. Det nye kjøkkenet er på 200 kvadratmeter. Totalt er det investert sju millioner kroner i det nye kjøkkenet, forklarer Kleiman.

Også kjøkkenet og utstyret er integrert i det allerede nevnte ENØK-systemet ute, slik at både varme og kulde fra kjøkkenet tas vare på gjennom for gjenvinning gjennom den nye energisentralen på hotellet.

Hotell med søkelys på miljø

Samtidig kan mye annet også styres fra energisentralen. Den er blant annet knyttet opp mot bookingsystemet (Opera) på hotellet, slik at temperaturen kan senkes på rom og møterom som ikke er i bruk.

Les hele denne saken og mer om hotellet i den nyeste magasinutgaven av Horeca (nummer 5 2014)

Powered by Labrador CMS