Clarion Collection Havnekontoret

Hotell blir lærebokeksempel

I boka «Strategi», skrevet av Professorene Øystein D. Fjeldstad og Randi Lunnan, blir Clarion Collection Hotel Havnekontoret trukket frem som en suksessoppskrift i strategi og ledelse.

Publisert

Clarion Collection Havnekontoret.

Forfatterne bak boka, Øystein D. Fjeldstad og Randi Lunnan, jobber til daglig som professorer ved Institutt for strategi og statistikk ved Handelshøyskolen BI.

Den er skrevet for studenter som ønsker å lære hvordan bedrifter må jobbe for å nå sine grunnleggende, langsiktige mål. I denne forbindelse mener professorene at Clarion Collection Hotel Havnekontoret er et eksempel på en særdeles veldrevet og vellykket hotellbedrift.

Motiverer

– Vi er godt fornøyde med at vårt hotell blir trukket frem som en bedrift morgendagens ledere vil dra nytte av å lese om. Dette motiverer til et fortsatt fokus på kvalitet, service og målet om aldri å være gjennomsnittlig, sier hotelldirektør ved Clarion Collection Hotel Havnekontoret, Hilde Berentsen.

Clarion Collection Hotel Havnekontoret har tatt flere strategiske valg for å styrke sin posisjon i forhold til konkurrentene.

– Som del av et større konsern kan vi dra nytte av sentraliserte innkjøpsforhandlinger som gir store kostnadsmessige fortrinn. Samtidig har samarbeid med lokale aktører lettet driften av Clarion Collection Hotel Havnekontoret. Kombinasjonen av dette har gjort at vi kan bruke våre ressurser på hotellet og gjestene, sier Berentsen.

Søkelys på trivsel blant ansatte

Solide økonomiske resultater og meget fornøyde kunder er suksessfaktorer boken viser til. I følge forfatterne har dette blant annet å gjøre med hotellets beliggenhet, måltidene og selve bygningen. Det er imidlertid den individuelle og vennlige service ved Clarion Collection Hotel Havnekontoret som utmerker seg sterkest. Hotelldirektøren tror fokus på trivsel blant medarbeidere har vært en medvirkende faktor til kundetilfredshet.

– For oss har det vært en bevisst strategi at våre medarbeidere skal leve et godt liv. Trivsel skaper førnøyde ansatte, som igjen skaper fornøyde gjester, sier Berentsen.

Clarion Collection Hotel Havnekontoret ligger på Bryggen i Bergen og tilhører Clarion Collection-kjeden i Nordic Choice Hotels.

Pressemelding

Powered by Labrador CMS