Unilever matavfall Kantineansatt ved matavfallshåndteringen

Mer bærekraftig drift med eget matsvinnprogram

Nylig utførte Unilever Food Solutions en gjennomgang av matsvinnhåndtering og -redusering i samarbeid med en av ISS-kantinene i Oslo. Prosjektet resulterte i en nedgang i matsvinn og kroner spart.

Publisert

NAV-kantinen, som prosjektet ble gjennomført i, besøkes daglig av i snitt 500 gjester. I tillegg har kantinen mange møte- og konferansegjester.

Sammen med kantineleder Sri Sellathurai (midt i bildet) gikk Unilever Food Solutions igjennom alle elementene i matsvinnprogrammet, slik at det var lett å gjennomføre både for ansatte på kjøkkenet samt gjester som besøkte spisestedet, i dette tilfelle en stor bedriftskantine.

Kan gjøre en stor forskjell

– Små tiltak som å redusere sløsing og matsvinn kan gjøre en stor forskjell, når det ganges med de tusener av måltider som serveres over disk i storkjøkken over hele landet. Sammen med de ansatte ute på de profesjonelle kjøkkener har vi en rekke muligheter for å kunne drive bærekraftig og med større fokus på gode råvarer, sunnere måltider og reduksjon i matsvinn og kostnader, sier Ellen Beate Hauge i Unilever Food Solutions.

Verdifull prosess

Reduksjon av avfallsmengden berører alle trinn av serveringssyklusen: fra innkjøp og lagring til tilbereding av mat, og til å oppmuntre gjestene til å ta med seg rester og spise dem senere på dagen.

–Med Vinn med mindre svinn-programmet belyser man også viktigheten av trinnvis matsvinnevaluering. Man får menyideer som bruker ingredienser som ofte går til spille og man får også enkle teknikker som gjør kjøkkenet mer effektivt, noe som igjen fører til at det sløses mindre, forteller Hauge.

Resultatene ga besparelser

Kantinen kjørte to matsvinnrevisjoner rett før sommeren i år. Hver periode varte i 4 dager, og i perioden ble alt av matavfall veid og målt, både fra tilberedning på kjøkken, tallerken og buffet. Resultatet av første revisjon var overraskende for kantinens 8 ansatte. På kun fire dager produserte de hele 56,5 kilo avfall under tilbereding av mat. Etter første revisjon gikk Unilever og kjøkkensjefen gjennom kritiske punkter for hvor det kunne gjøres forbedringer. Tre uker etter, under revisjon nummer to, ble avfallet redusert til 33 kg, noe som var en forbedring på hele 42 prosent.

–Vi ser at fokus på avfallshåndtering, og bevisstgjøring av både kantineansatte og brukere, gjør at man evner å redusere matsvinnet betraktelig. I tillegg utnytter man råvarene på en bedre måte, hvilket gjør at man begrenser kostnader. Samtidig som Unilever jobber med matsvinnredusering ute hos storkjøkken og kunder, jobber vi parallelt med å redusere avfallet forbundet med avhendingen av egne produkter. Dette arbeidet med å redusere, gjenbruke, resirkulere og fjerne så mye emballasje som mulig er et viktig videre satsningsområde for oss, sier Hauge.

Pressemelding

Lik og følg gjerne Horeca/Horecanytt på Facebook!

"
Powered by Labrador CMS