Skifer Hotel fasade

Samler reiselivsbransjen i Midt-Norge

NHO Reiseliv Midt Norge samler hvert år reiselivsbransjen i Møre og Romsdal og trøndelagsfylkene til julemøte, der aktuelle temaer tas opp. I år foregår det hele på Skifer Hotel på Oppdal mandag 1. og tirsdag 2. desember.

Publisert

Skifer Hotel på Oppdal er møtested for julemøtet i NHO Reiseliv Midt-Norge.

– Årets tema er «Endringer – fryder forandring?», melder Jon Uthus i NHO Reiseliv Midt-Norge.

Attraktive innledere

Han opplyser at årets julemøte strekker seg fra lunsj mandag 1. desember til lunsj tirsdag 2. desember. Det arbeides nå med attraktive innledere, både fra regjeringen og andre reiselivsaktører.

– Vi har invitert og utfordret noen fra regjeringen til å komme å si noe om kommunereformen og hva den betyr for reiselivsnæringen, sier Uthus.

Om lag 400 medlemmer

Dette er en fast tradisjon og en utmerket møteplass for folk i reiselivsbransjen i regionen, sier Uthus.

Lokalforeningen NHO Reiseliv Midt-Norge er opptatt av å etablere gode nettverk mellom de daglige lederne i medlemsbedriftene og utøve en aktiv næringspolitikk i begge fylkene. Lokalforeningen har i dag nær 400 medlemsbedrifter i region Midt-Norge, som omfatter Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

Påmelding

Påmelding til julemøtet på Skifer Hotel skjer til NHO Reiseliv Midt-Norge i Trondheim.

Powered by Labrador CMS