Toalett renhold Tork2

Toalettet på jobben brukes som frisone

En ny global SCA-studie viser at arbeidsplassens toalettrom ofte brukes som personlige frisoner, hvor de ansatte får utløp for frustrasjon, fører private samtaler eller til og med trener.

Publisert

Illustrasjonfoto: Tork

SCA og merkevaren Tork er globale leverandører av hygieneløsninger til blant annet offentlige toalettrom. I forbin­delse med at SCA deltar i Volvo Ocean Race, har selskapet tatt initiativ til en global studie av offentlig og jobbrelatert hygiene i 13 forskjellige land, herunder alle landene hvor de enkelte etappene avsluttes.

Frisone

Resultatene viser at arbeidsplassens toalettrom ofte brukes som personlige frisoner.

Offentlige toalettrom er et viktig område innenfor offentlig hygiene, og da særlig toalettrom på jobben, hvor de fleste tilbringer mesteparten av tiden de ikke er hjemme.

Illustrasjonsfoto: Tork

Den nye studien viser at toalett­rommene på arbeidsplassen slett ikke er områder som kun tilfredsstiller de mest selvsagte funksjonene. I mange tilfeller, spesielt der man jobber i landskap, er ofte toalettrommet den eneste tilgjengelige frisonen, og har derfor en viktig sosial funksjon for de ansatte.

– Viktig med god standard

– En av konklusjonene vi kan trekke er at toalettromstandarden har stor betydning for hvor vel de ansatte føler seg på jobben, men også at hyppigheten på toalettrombesøkene skyldes andre ting enn det selvsagte. Som global leverandør av hygiene løsninger ser vi på dette som avgjørende for å forstå brukerne og deres sammensatte behov, sier Line Pedersen, produkt & markedssjef i Tork.

Ifølge studien brukes toalettrommene på jobben ofte til å ta pauser, så man kan være for seg selv et øyeblikk (15 %) eller få utløp for frustrasjon (11 %). 1 av 10 respondenter hadde dessuten hatt private samtaler på tomannshånd, og 3 % hadde tatt en lur eller trent på toalettrommet.

Se flere konkrete resultater fra studien lengre ned i saken

– For arbeidsgivere og dets rengjøringsbyrå er det viktig å forstå at toalettrom fra tid til annen brukes som private frisoner som øker betydningen av å administrere og opprettholde hygienestandarden, sier Line Pedersen.

Rom for forbedring

Selv om mange ansatte er fornøyd med toalettrommene på jobben, er det fortsatt rom for forbedring. Ifølge studien skulle halvparten av respondentene ønske at arbeidsgiver la mer vekt på kvaliteten av toalettrommene der de jobber. 1 av 5 er ikke fornøyd med toalettrommene, og 1 av 3 ansatte synes det ikke er mange nok toalettrom der de jobber.

Tork har i mange år arbeidet for å øke offentlig hygienestandard, med kontinuerlige oppgraderinger av alt som utgjør en toalettromopplevelse.

Illustrasjonsfoto: Tork

Nye produkter utvikles fra to synsvinkler; vi vil forbedre slutt­brukerens opplevelse, og vi vil gjøre det enklere for renholderne å holde toalettrommene rene og tiltalende.

Tork EasyCube

På ISSA Interclean 2014 viste Tork en ny tjeneste, Tork EasyCube, med dispensere og beholdere med integrerte sensorer som gir renholderne sanntidsdata om påfyllings­nivåene. Andre eksempler omfatter integrerte anti-luktsystemer i toalettene og bremsemekanismer i dispenserne for å hindre at papiret lander på gulvet. I tillegg har alle produkter fra Tork en hygienisk design med former og materialer som er valgt spesielt med tanke på at de skal være lette å rengjøre og fylle på.

– Det er en del faktorer vi ikke kan påvirke, som tilgjengeligheten og antall toalettrom i de aktuelle lokalene. Men vi kan alltid hjelpe kundene våre, enten det er snakk om en restaurant, et kontorbygg eller en offentlig skole, med å gjøre det meste ut av eksisterende lokaler, sier Line Pedersen.

Resultater fra studien av offentlig og jobbrelatert hygiene

Vanlige toalettrom-aktiviteter

Bruke toalettet (81 %)

Vaske eller stelle seg (46 %)

Skifte truseinnlegg, tamponger eller andre sanitærprodukter (28 %)

Snakke i telefonen (24 %)

Skifte klær (22 %)

Sporadiske toalettrom-aktiviteter

Skrive meldinger eller bruke en chat-app (19 %)

Legge på sminke (15 %)

Ta en pause for å være for meg selv en liten stund (15 %)

Ta en pause for å få utløp for frustrasjon (11 %)

Føre en privat samtale på tomannshånd (10 %)

Andre toalettrom-aktiviteter

Lese blader eller bøker (9 %)

Dusje (8 %)

Ta en pause for å gråte (7 %)

Røyke (7 %)

Jobbe med en datamaskin (6 %)

Spise (5 %)

Øve på en presentasjon (4 %)

Ta en høneblund (3 %)

Trene (3 %)

Andre funn

49 % skulle ønske arbeidsgiveren deres ville legge mer vekt på standarden på toalettrommene på jobben

1 av 5 (19 %) er misfornøyd med standarden på toalettrommene der de jobber

1 av 5 (23 %) foretrekker ikke å bruke toalettrommene der de jobber

1 av 3 (32 %) synes det ikke er mange nok toalettrom på jobben

6 av 10 (62 %) føler seg innskrenket pga. dårlig opplevd hygiene, og har nylig avstått fra å bruke offentlige toaletter

Studien

Studien er planlagt og overvåket av United Minds, og dataene ble samlet inn ved hjelp av studieleverandøren CINT i løpet av mai 2014. Totalt 13 492 respondenter inngikk i studien, jevnt fordelt på alle 13 landene og med like mange menn som kvinner. Studien ble utført med nettbaserte spørreskjemaer, distribuert via e-post. Landene som inngår i studien, er Sverige, Brasil, Tyskland, Kina, Spania, Frankrike, Italia, Mexico, Nederland, Russland, Sør-Afrika, Storbritannia og USA.

Pressemelding

Følg gjerne Horeca/Horecanytt på Facebook!

"
Powered by Labrador CMS