Ny satsing på Opaker Gård

Etter noen år i dvale, satses det igjen for fullt på Opaker Gård – der bærekraft og en svært lokal matprofil er sentrale stikkord for den fremtidige driften. – Vi er i gang med «2.0-versjonen» av driften på Opaker, sier daglig leder Kjersti Rinde Omsted smilende.

Publisert
Daglig leder Kjersti Rinde Omsted og kjøkkensjef Dennis Liljebakk står i spissen for nysatsingen på Opaker Gård. (Foto: Morten Holt)

– Sist gang det var full drift her, var i 2013, men nå satses det for fullt igjen. I det daglige arbeidet skal FNs bærekraftmål være vår rettesnor, og vi skal hele veien ha søkelys på hvordan vi kan være med å bidra til å skape noe bra for generasjonene som kommer etter oss på eiendommen. Vi har mål om en årlig omsetning på 10 millioner kroner innen fem år, som igjen vil generere nye arbeidsplasser i regionen, sier hun.

Sammen med mannen Arne Wilhelm Omsted, er Rinde Omsted 7. generasjon som driver Opaker Gård/Bjerke gård i Hedmark. Gårdene ble slått sammen som en driftsenhet i 1829, og har lange tradisjoner med mat og som vertskap. Nå skal dette tas et steg videre.

Dennis Liljebakk er ny kjøkkensjef på Opaker Gård. (Foto: Morten Holt) 

Ny kjøkkensjef på plass

Den nye kjøkkensjefen, Dennis Liljebakk (25), startet i november. Han gikk læretiden sin på Skaslien Gjestgiveri like i nærheten, og har deretter opparbeidet seg erfaring fra anerkjente steder som Noma og Bekkjarvik Gjestgiveri, samt som 1. kokk på Kongeskipet Norge under førstegangstjenesten. Også Liljebakks samboer og servitør Tove Ljunggren, også med bakgrunn fra Bekkjarvik, er ansatt i staben på Opaker.

– Jeg legger opp til en klar nordisk matstil, forklarer Liljebakk. I store deler av året mener han at kjøkkenet på Opaker vil være tilnærmet selvforsynt med det gården selv produserer og høster.

Skape lokale matopplevelser

– Målsettingen er å skape matopplevelser fra egne ressurser på en bærekraftig måte; enten fra grøntområdene på Opaker, fra jordene omkring, eller skogsområdene som tilhører gårdene, forklarer Rinde Omsted.

Hun forteller også at de nå har satt i gang med dyrking av urkorn som emmer og spelt, og det skal gjøres forsøk med svarthavre og svedjerug. – Vi ønsker å få frem historien; få hele verdikjeden frem i lyset igjen. Samtidig har vi lagt om til økologisk drift, og til våren skal første område med permakultur i støpeskjeen, sier hun.

Opaker Gård. (Foto: Opaker Gård)

Nylig var også en besetning med 150 sauer av typen shropshire på plass på gården (nabosamarbeid). Rasen har god kjøttkvalitet, men brukes også i ugressbekjempelsen i det 100 mål store juletrefeltet på gården.

– Herfra brukes det også granskudd til matlagingen, forteller de to.

Åpner opp for lærlinger

– Vi ønsker også å bidra til rekrutteringen til faget, og håper etter hvert å bli lærebedrift. Dessuten; slik det ser ut nå, vil det nok bli ansatt enda en kokk i løpet av 2018, sier Kjersti Rinde Omsted, som også forteller at stedet vil starte cateringvirksomhet igjen – slik at Opaker Gård får enda et «bein» å stå på i den videre driften.

Farmen kommer

Naturopplevelser og stillhet blir stadig mer etterspurt i reiselivsmarkedet, og det akter Rinde Omsted og Opaker Gård å benytte seg av.

– Vi disponerer store, tilnærmet urørte skogsområder, og skal legge til rette for opplevelser av mange slag, være seg om det er jakt med våpen eller med kamera, fiske, eller for den saks skyld bare jakte opplevelser og ro i naturen.

Nå i februar ble det også klart at Farmen skal spilles inn i nærheten av Opaker Gård, og store deler av produksjonsselskapene skal overnatte på Opaker Gård og Skaslien Gjestgiveri i Grue fra slutten av jul til oktober. Det gir sikker inntekt til høsten.

Les mer om Opaker Gård i den siste utgaven av magasinet Horeca (nummer 1 2018)

Lik og følg gjerne magasinet Horeca/nettstedet Horecanytt.no på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Powered by Labrador CMS