ArneTrengereidNordNorskReiseliv

Trengereid skal lede NordNorsk Reiseliv

Arne Trengereid er tilsatt som ny administrerende direktør i NordNorsk Reiseliv AS. Styret i NordNorsk Reiseliv har besluttet å avslutte den igangsatte prosessen med å rekruttere ny administrerende direktør. Tilsettingsprosessen har tatt lengre tid enn forventet, og dersom den skal gjennomføres som planlagt, vil NordNorsk Reiseliv ikke ha på plass ny direktør før i 2012.

Publisert

Arne Trengereid.

NordNorsk Reiseliv er fortsatt i en etablerings- og konsolideringsfase. Det er stilt store forventninger til selskapet fra reiselivsnæringen, eiere og andre som har bidratt til å finansiere selskapet.

Det er viktig med kontinuitet i ledelsen av selskapet i denne fasen for fortsatt å realisere potensialet i det felles markedsføringsapparatet for reiselivet i Nord-Norge.

Vært konstituert

Arne Trengereid har vært konstituert som administrerende direktør siden april. Han er ikke blant søkerne til stillingen men har sagt seg villig til å inneha stillingen som administrerende direktør i en fase der det er stort behov for kontinuitet i selskapets ledelse.

Trengereid har i den perioden han har vært konstituert iverksatt en rekke prosesser internt og mot eksterne samarbeidsparter som har brakt arbeidet med å konsolidere selskapet videre. Han har erfaring, kompetanse og personlige egenskaper som gjør han særlig egnet til å videreføre dette arbeidet.

Styret i NordNorsk Reiseliv AS vil sette i gang en ny prosess for å få tilsatt administrerende direktør i 2012 med sikte på tilsetting i 2013.

Pressemelding

Powered by Labrador CMS