Senterleder Torill Ensby og kjøkkensjef Hanne Finstad på Montebellosenteret I Mesnali, som tirsdag 23. oktober mottok Matomsorgsprisen 2018. (Foto: Morten Holt)

Matomsorgsprisen 2018 til Montebellosenteret

Matomsorgsprisen 2018 er tildelt Montebellosenteret med kjøkkensjef Hanne Finstad i spissen. Utdelingen fant sted på Oslo Kongressenter onsdag 23.oktober.

Publisert
Montebellosenterets kjøkkensjef Hanne Finstad (midten) sammen med juryleder Ivar Villa og senterleder Torill Ensby. (Foto: Morten Holt)

Prisen i år går til et kompetansesenter og en fagperson som jobber tett på kreft.

I statuttene heter det blant annet at hensikten med prisen er å støtte og motivere fagpersoner som bidrar til nyskapning og kvalitetsheving innen matomsorg. Juryen til Matomsorgsprisen prøver altså å fange opp aktører, det være seg enkeltpersoner eller en gruppe, som gjør en ekstra innsats for god matomsorg i institusjoner eller kantiner.

Montebellosenteret er vinneren av Matomsorgsprisen 2018. Fra venstre: Senterleder Torill Ensby, Kristen Odde, Inger Haave, Britt Berntsen, Kårhild Offerdal, Frank Bøhmer, Didier Philippeau, Anne Nørsteng og kjøkkensjef Hanne Finstad. (Foto: Morten Holt)

Utmerker seg på flere måter

Vinneren av Matomsorgsprisen 2018 utmerker seg på flere måter. Kjøkkensjefen med resten av staben på kjøkkenet jobber hver dag for å bedre måltidskvaliteten, både med hensyn til ernæring og trivsel. De prøver også ut systemer og metoder som andre kan bli inspirert av og kopiere.

Montebellosenteret ligger i Mesnali i Ringsaker kommune i Hedmark, ikke langt fra Lillehammer. (Foto: Montebellosenteret)

Personalledelse er også noe som står høyt i kurs for prisvinneren og senterledelsen. For eksempel er det et mål at alle medarbeidere skal få utnyttet sine evner og kvalifikasjoner og bli trygge i sin rolle.

I Mesnali i Hedmark

Montebellosenteret troner majestetisk på det lille stedet Mesnali, ikke så langt fra Lillehammer. I 27 år har senteret vært et kjærkomment pusterom for pasienter som har hatt eller har kreft og deres pårørende. Her kan de komme alene eller sammen med pårørende og hente fram nye krefter og dermed bli bedre rustet til et liv videre.

Kjøkkensjef på Montebellosenteret, Hanne Finstad. (Foto:  Morten Holt)

Kursdeltakerne som kommer til Montebellosenteret har eller har hatt kreft. På senteret kan de enten komme alene eller sammen med barn og partner. Felles for de som kommer dit er at de har behov for verktøy de kan bruke for å mestre livet som kanskje ikke lenger er helt sånn som det var før sykdommen.

– For prisvinneren er mat og måltider en viktig del av livsmestringen. Døren inn til kjøkkenet er alltid åpen. Kursdeltakerne og deres pårørende skal fristes med tilpasset mat som appellerer til alle sanser. Prisvinneren jobber hver dag for dette, sa juryleder Ivar Villa da han delte i prisen.

Kjøkkensjef med bred bakgrunn

Julematverksted med kokk Kristen Odde. (Foto: Montebellosenteret)

Montebellosenteret ble opprettet av Sosialdepartementet og Det Norske Radiumhospital og så dagens lys i 1990. I fjor var 2099 kursdeltakere på Montebello. Dette fordeler seg på 1288 voksne med en kreftdiagnose, 631 pårørende/nærstående og 180 barn som pårørende. Hanne Finstad kom til Montebellosenteret i Mesnali utenfor Lillehammer i 2011 og har de siste årene satt sin signatur på mattilbudet.

På Montebellosenteret lager de god og sunn mat som er laget fra grunnen av. Til grunn ligger myndighetenes kostholdsråd. Sykdom og behandlingen kan sette spor som påvirker både matlyst og evnen til å spise. Kjøkkenpersonalet strekker seg langt for å tilrettelegge for alle behov.

Vinneren av Matomsorgsprisen 2018 er Montebellosenteret. Her kjøkkensjef Hanne Finstad (stående), Didier Philippeau, Kårhild Offerdal, Kristen Odde, Frank Bøhmer og Britt Berntsen. Inger Haave og Anne Nørsteng var ikke til stede da bildet ble tatt. (Foto: Elisabeth Strøm)

Montebellosenteret jobber ut fra en tanke om at et kursopphold på senteret skal være en kilde til endring. Her står det frie, skapende og hele mennesker i sentrum. I dette har også mat, ernæring og måltidsglede en naturlig plass. Kreativitet over grytene passer kjøkkensjefen godt. I hagen har de både urtebed og drivhus. Der plukker de urter og grønnsaker som setter ekstra smak på maten. Spiselige blomster gir farger til rettene. Når matlysten svikter eller stråleskader i munn og svelg gir spiseproblemer, er det viktig at det som ligger på tallerkenen appellere til alle sansene.

Klinisk ernæringsfysiolog Laila Dufseth (til høyre) har ansvar for både matprat og matverksted og samarbeider tett med kjøkkenpersonalet. Faglige dyktige, opptatt av å lære og å følge med i tiden. Service, kreativitet og yrkesstolthet er hennes beskrivelse av staben. (Foto: Montebellosenteret)

Spiser med øynene

Mat skal lukte og smake. Ja, faktisk pirre hele sanseapparatet. Ut av det vokste ideen om matverksted på Montebello. Det bygger på en modell hvor kursdeltakerne lager mat sammen med kokk og ernæringsfysiolog. På matverkstedet lager kursdeltakerne enkle hverdagsretter med fokus på sunn mat med naturlige og tilgjengelige råvarer. Matverkstedet blir også brukt til å demonstrere eller samle små grupper med spesifikke behov. I tillegg har ernæringsfysiologen sammen med kokk individuelle samtaler, matprat, med deltakere som har ulike ernæringsutfordringer. Learning by doing har vist seg å være en god metode for denne pasientgruppen som skal lære å leve med endringer.

Forretten tilberedes av kokk Didier Philippeau. (Foto: Montebellosenteret)

Saken fortsetter under bildet

For både senterledelsen og kjøkkensjefen er det viktig at kokkene er synlige i miljøet. De presenterer alltid middagen i spisesalen og er tydelig til stede blant deltakerne for å svare på spørsmål eller bistå med dietter eller tilpasninger der det er behov. Det skaper yrkesstolthet og trivsel. Men det øker også kompetansen og forståelsen for hvilke utfordringer deltakerne sliter med.

En av kokkene, Anne Nørsteng, hjelper en av kursdeltakerne. (Foto: Montebellosenteret)

Prøve i praksis

Også Laila Dufseth, som er ernæringsfysiolog ved Montebello, mener at dette er en god modell.

– Det er ingen tvil om at «learning by doing» er det beste. Terskelen blir lavere for å prøve ut ting hjemme når du har fått teste ut oppskrifter, metoder og råvarer selv. Du husker også bedre når du har sett hvordan det lages i praksis. Dette mener jeg er viktige ingredienser når det handler om å formidle kunnskap, sier klinisk ernæringsfysiolog Laila Dufseth.

Stoff til ettertanke

Kjøkkensjef Hanne Finstad er veldig glad for å motta Matomsorgsprisen. Det gir en ekstra dytt i arbeidet med å gi et enda bedre tilbud til denne pasientgruppen. For på Montebello står de ikke stille. Nå skal den store spisesalen bygges om slik at maten, kokkene og matverkstedet får den plassen den fortjener.

– Å være kokk på Montebellosenteret er ikke en jobb for hvem som helst. Hver arbeidsdag gir stoff til ettertanke. En positiv effekt er at det gir mye positivitet og samhold. Vi er et godt kjøkkenteam som jobber mot samme mål, forteller hun.

Service, kreativitet og yrkesstolthet

«Faglige dyktige, opptatt av å lære og å følge med i tiden. Service, kreativitet og yrkesstolthet». Slik beskrives hele kjøkkenstaben på Montebellosenteret, oppsummerte juryleder Ivar Villa.

Med seg i juryen har han Morten Holt (redaktør Horeca), Arnt Steffensen (leder i Kost- og ernæringsforbundet), Hege Lile Stavnås (kjøkkensjef Nittedal kommune) og Sigmund Solvang (Tine Partner).

Prisen er heder og ære, et kunstverk og en gavepremie på 30 000 kroner sponset av Tine og Kost- og ernæringsforbundet.

Lik og følg gjerne magasinet Horeca/nettstedet Horecanytt.no på Facebook og Instagram (søkeord horecanytt)

Du kan abonnere på gratis nyhetsbrev fra magasinet Horeca/Horecanytt.no her

Her kan du abonnere på magasinet Horeca

Montebellosenteret

* Stiftelsen Montebello-senteret er en nasjonal helseinstitusjon som ligger i Mesnali i Ringsaker kommune i Hedmark fylke

* Ble opprettet av Sosialdepartementet og Det Norske Radiumhospital i 1990

* Formålet er å gi hjelp til livsmestring for kreftpasienter og deres pårørende

* Virksomheten bygger på at kreftsykdom er mer enn fysisk lidelse

* Montebellosenteret er også et kompetansesenter i arbeidet med langtidsbivirkninger etter kreft og kreftbehandling

* Montebellosenteret har 30 ansatte

* I fjor var 2099 kursdeltakere på Montebello. Dette fordeler seg på 1288 voksne med en kreftdiagnose, 631 pårørende/nærstående og 180 barn som pårørende.

* Les mer på Montebellosenteret.no.

Matomsorgsprisen

Bak Matomsorgsprisen står Kost- og ernæringsforbundet og fagbladet Horeca/Horecanytt.no. Hensikten er å støtte og motivere fagpersoner som bidrar til nyskapning og kvalitetsheving innen matomsorg.

Prisen i 2018 består av et kunstverk av polsk-israelske Zamy Stenovitz (1951-2000), et stipend på 30 000 kroner, samt et originaldesignet diplom.

Prisen deles ut på høsten hvert år i forbindelse med Tines fagseminar.

Du kan lese mye mer om Matomsorgsprisen her

Du finner ellers vedtekter og skjemaer på Matomsorg.no

Disse har fått Matomsorgsprisen

2006: Albert Brouwer, Sunndal kommune

2007: Harald Birkeland, ISS Catering

2008: Janicke Gurijordet, Nøtterøy sentralkjøkken

2009: Gunnar Kvamme, St. Olavs Hospital

2010: Henning Stordal, Fazer Food Services

2011: Heracleum bo- og servicesenter, Tromsø v/kjøkkensjef Linda Pedersen Vik og Reidun Pedersen.

2012: Nils Terje Tangnes, Steffensrud Rehabiliteringssenter, Vestre Toten

2013: Bærum Storkjøkken v/Hanne Hagen-Jensen

2014: Bjørn Erik Vangen, Fosen folkehøgskole

2015: Hundsund skolerestaurant v/Liselotte Bjelke

2016: Pål H. Stenberg, Fagmyndighet Forpleining, Forsvaret

2017: Ronald Takke, Glomstua omsorgssenter

2018: Montebellosenteret v/kjøkkensjef Hanne Finstad

Powered by Labrador CMS