Gunnar Kvamme er tildelt Matomsorgsprisen 2009.

Gunnar Kvamme - rørt vinner av Matomsorgsprisen 2009

Det er var en rørt Gunnar Kvamme, enhetsleder i Mat & Café på St. Olavs Hospital i Trondheim som i dag mottok Matomsorgsprisen 2009. Utdelingen fant sted i forbindelse med Matomsorgsdagen på Smak09 på Norges Varemesse. Det er Kost- og ernæringsforbundet og Horeca som står bak prisen, som ble delt ut for fjerde gang.

Publisert
Gunnar Kvamme.

- Jeg er veldig stolt av å motta denne prisen, og vil dele den med alle mine kolleger og ansatte. Jeg synes også det er veldig morsom at vi er det første sykehuset som mottar denne prisen, sier Gunnar Kvamme.

Juryens begrunnelse

Her er juryens begrunnelse:

Årets vinner av Matomsorgsprisen har vist seg som en innovativ leder av et av Norges største sykehuskjøkken. Det innbefatter både mat og organisasjon. Hans visjon har vært: Vi skal bidra til at måltidene er dagens høydepunkt for pasientene. Han har lyktes, også med bruk av en økologisk preget meny. I dag fremstår Mat & Café med tilhørende serveringssteder og -opplegg som et av landets aller beste sykehuskjøkken.

Gunnar Kvamme sammen med juryen.

Juryen har bestått at Ivar Villa (juryleder), Odd Vanebo (seniormedarbeider Horeca) og Janicke Gurijordet (vinner av Matomsorgsprisen 2008.

Foruten en premiesum på 30 000 kroner, kunne vinneren også motta et kunstverk.

Gått i bresjen

"Helt siden 1990-tallet har Gunnar Kvamme stått i spissen for stadige kjøkkenomstillinger. Selv om St. Olavs Hospital har vurdert andre driftskonsepter og eksterne operatører, var det Kvammes konsept og filosofi som til slutt vant fram.

I 2002 ble det endelig besluttet at matproduksjonen skulle være den del av sykehuset, som har vært en av Kvammes kjepphester: Kjøkken på sykehusområdet - nærmest mulig pasienten!

Mat & Café

Matforsyningen ble definert som en leverandørfunksjon og er i prinsippet organisert som et aksjeselskap. Merkevaren heter Mat & Café. Utenom spisestedene på St. Olavs Hospital på Øya i Trondheim, består Mat og Café av fire produksjonsavdelinger, samt eget grovkjøkken og oppvask, JordmorMatJa på Kvinne/Barnesenteret, Pusterommet Bistro ved Lungeavdelingen, Cafeen ved Nevrosenteret, Cafeen LabbINN på Laboratoriesenteret, samt Cafe Spannet på Østmarka og Nidelven Cafe i Klostergata. I tillegg drives det kantine på Orkdal Sykehus.

Positivt økonomisk bidrag

Kvamme klarer å konkurrere med andre kommersielle aktører og driver i tillegg ekstern catering.

Disse aktivitetene gir et positivt økonomisk bidrag til pasientserveringen slik at kostnadene for institusjonsdriften blir lavere.

Økologisk i sykehus

Kvamme er også en pioner på økologisk mat i sykehus. Målet om at minimum 30 prosent av råvarene skal være økologiske og mest mulig regionalt produsert ble nådd i 2007. Dette har slått godt an blant pasientene.

I en undersøkelse svarte åtte av ti pasienter ved sykehuset at de er positive til økologisk mat. Satsingen på økologisk mat har hatt flere positive virkninger:

Det viktigste er at det gjør St. Olavs Hospital bedre i stand til oppnå målsettingen for pasientene: Mat og Café skal bidra til at måltidene er dagens høydepunkt.

For det andre har oppmerksomheten på råvarenes kvalitet og beskaffenhet tent medarbeiderne. De har blitt mer engasjerte, ikke minst fordi det ble behov for kompetanseheving. Kurs for ansatte har vært et viktig verktøy i prosessen. Sist men ikke minst har satsingen på økologisk mat vært positivt for utviklingen av småskala- og lokale produsenter i regionen.

Etterspurt foredragsholder

Gunnar Kvamme er en aktiv og etterspurt foredragsholder som både skaper oppmerksomhet og fremmer matomsorgsfaget. Også som leder er han en ihuga advokat for faget sitt. Han beskrives som en bestemt, frittalende og direkte leder som samtidig er åpen for andres synspunkter.

Dette har gjort ham til en samlende person og stor ressurs på St. Olavs Hospital. Noen vil kanskje si at han i noen sammenhenger setter faget over økonomistyring. Men denne svakheten er Gunnar Kvamme klar over og han er ikke redd for å søke profesjonell assistanse når det trengs. Evnen til å se egne begrensninger er også en god lederskap.

Les mer om Matomsorgsprisen i neste nummer av Horeca (nummer 2 2009)

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS