Gunnar Kvamme1

Hvem fortjener Matomsorgsprisen 2010?

Matomsorgsprisen 2010 skal deles ut i forbindelse med Matomsorgsdagene 16. og 17. februar neste år. Prisen, som neste år deles ut for femte gang, er en påskjønnelse for god matomsorg i institusjoner og kantiner. Gunnar Kvamme (bildet) på St.Olavs Hospital i Trondheim er siste vinner av prisen. Har du noen kandidater til neste års pris, er siste frist for forslag på kandidater søndag 1. november!

Publisert

Gunnar Kvamme (midten) er siste vinner av Matomsorgsprisen. Han fikk prisen under Smak09-messen i februar i år. Her sammen med jurymedlemmene Ivar Villa, Jannicke Gurijordet og Odd H. Vanebo, samt Britt R. Sørø i Kost- og ernæringsforbundet. (Foto: Morten Holt)

Matomsorgsprisen skal deles ut for femte gang og den høytidelige utdelingen skjer 16. februar på Klubben Hotell i Tønsberg.

Horeca og Kost- og ernæringsforbundet

Matomsorgsprisen er instituert av bladet Horeca og Kost- og ernæringsforbundet for å understøtte og motivere aktører i norsk matomsorg som bidrar til innovasjon og kvalitetsheving.

Aktørene kan være offentlige eller private institusjoner, kantiner, personalrestauranter og/eller foretak som tilbyr matomsorg i institusjoner. Prisen kan gå til en enkeltperson, en bedrift eller en offentlig aktør.

Kriterier

Hovedkriteriet for å bli vurdert som kandidat til prisen, er en innovativ innsats som kan komme hele faget til gode. Innovasjon kan være knyttet til

* Bedre måltidskvalitet både med hensyn til ernæring og trivsel

* Utprøvd bruk av systemer og metoder som kan være normdannende for flere

* Organisering og ledelse med positiv økonomisk uttelling

* God personalpolitikk, som at medarbeiderne får utnyttet sine evner og kvalifikasjoner best mulig, kontinuerlig kompetanseheving, kunnskapsdeling, trivselsskapende tiltak osv.

Stipend og kunstverk

Prisen består av et originalt diplom og et kunstverk gitt av Horeca, og et stipend på 30 000 kroner gitt av Kost- og ernæringsforbundet og sponsor Tine BA.

Tidligere vinnere av Matomsorgsprisen

Disse har fått Matomsorgsprisen tidligere

2006: Albert Brouwer, Sunndal kommune

Harald Birkeland er en fire tidligere vinnere av Matomsorgsprisen. (Foto: Morten Holt)

2007: Harald Birkeland, ISS Catering

Les om hva Harald Birkeland brukte prispengene på

2008: Janicke Gurijordet, Nøtterøy sentralkjøkken

Les også: Jannicke Gurijordet fikk Matomsorgsprisen 2008

2009: Gunnar Kvamme, St. Olavs Hospital

Les også: Gunnar Kvamme fikk Matomsorgsprisen 2009

Frist og jury

Forslag til kandidater sendes til post@matomsorg.no innen 1. november 2009.

Juryen for Matomsorgsprisen 2010 er Ivar Villa, juryleder, jurymedlemmene Odd Vanebo, seniormedarbeider i Horeca og Janicke Gurijordet, tidligere vinner av prisen og kjøkkensjef ved Nøtterøy sentralkjøkken.

Sekretær er Bente Faustino, Kost- og ernæringsforbundet.

Hold deg oppdatert mned vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken

"
Powered by Labrador CMS